Wydarzenia

Lekcje Prawa – XXIV LO

Dnia 7 czerwca 2021 roku w formule stacjonarnej odbyło się spotkanie klasy drugiej XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie z radcą prawnym Michałem Czerwonką.

W ten sposób zakończył się kolejny cykl spotkań w roku szkolnym 2020/2021 z przedstawicielami Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”.

 Uczniowie podjęli dyskusję nad granicami wolności osobistej, prawami i obowiązkami obywatela, poznali charakterystykę zawodów prawniczych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

VII edycja Konkursu Wiedzy o Prawie

Dnia 2 czerwca 2021 roku po raz kolejny Partner Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” – Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie zrealizował Konkurs Wiedzy o Prawie.

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości prawnej uczniów.

Po dogrywce, I miejsce i największą pulę nagród zdobyła Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie, II miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II z Bełżyc, III miejsce Szkoła Podstawowa nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie.

W zmaganiach konkursowych uczestniczyły także szkoły podstawowe nr 24, 50, 51, 52, 57 z Lublina oraz Szkoła Podstawowa z Woli Przybysławskiej.

Współorganizatorem zmagań konkursowych był Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, przy współpracy: Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Okręgowej Izby Radców Prawnych w tym Fundacji OIRP „Znam Prawo”, Izby Adwokackiej i Izby Notarialnej w Lublinie oraz ogólnopolska Fundacja Edukacji Prawnej Iustitia.

Wydarzeniem towarzyszącym konkursowi było spotkanie uczniów klasy pierwszej XXIV Liceum Ogólnokształcącego z sędzią Sądu Apelacyjnego Panem Bogdanem Radomskim, a klasy drugiej z Panem r.pr. Michałem Czerwonką.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Podsumowanie projektu edukacyjnego

26 lutego br. Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” zawarła porozumienie o współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie.
Zawarte Porozumienie ma na celu usankcjonowanie współpracy pomiędzy radcami prawnymi działającymi przy Fundacji, a Szkołą. Celem Porozumienia jest wsparcie Szkoły w zakresie edukacji prawnej uczniów, a także zwiększanie świadomości prawnej dzieci i młodzieży szkolnej.

W okresie od 15 do 25 marca 2021 r., w ramach zawartego porozumienia o współpracy odbyły się we wszystkich klasach 4-8 zajęcia pt. „Przemoc rówieśnicza i jej konsekwencje prawne”.

Zajęcia poprowadziła radca prawny dr Małgorzata Szreniawska.

W ramach zajęć przedstawione zostały informacje na temat zjawiska przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni. Uczniowie dowiedzieli się, jak reagować na przemoc rówieśniczą oraz poznali możliwości pomocy, z której mogą skorzystać młode osoby doświadczające przemocy ze strony rówieśników lub będące jej świadkami.

Podczas prowadzonych z uczniami zajęć dostrzec można było potrzebę poruszania tej tematyki, ponieważ to właśnie uczniowie wskazywali różne sposoby stosowania wobec nich przemocy. Ważnym elementem zajęć było określanie jakie działania mogą świadczyć o stosowaniu przemocy, a także jakie konsekwencje ponieść może sprawca takich działań. Tematyka zajęć była przedstawiana w taki sposób, by z jednej strony wywołać efekt zniechęcający do stosowania przemocy wobec rówieśników, a z drugiej wesprzeć uczniów w informowaniu o każdym przypadku stosowania wobec nich przemocy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

VI Edycja Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Już szósty rok z rzędu uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli sprawdzić swoją wiedzę prawniczą i zmierzyć się z innymi w ogólnopolskim konkursie „Akademia Wiedzy o Prawie” organizowanym przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Rejestracja uczestników potrwa do 24 marca 2021 roku. Tegoroczna edycja odbędzie się w całości on-line.

Celem Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie” jest działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie wśród nastoletnich Polaków.

Tegoroczna edycja Akademii realizowana będzie w całości w formie on-line i składać się będzie z czterech etapów i ceremonii wręczenia nagród:

  • Etap pierwszy – szkolny – zostanie zrealizowany w formie quizu za pomocą specjalnej aplikacji. Odbędzie się w dniu 29 marca 2021 roku.
  • Etap drugi – okręgowy – w tym etapie uczestnicy będą musieli rozwiązać kazusy oraz odpowiedzieć na pytania zamknięte do przedstawionych zagadnień. Odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2021 roku.
  • Etap trzeci – centralny – Finał – będzie składał się z wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją Akademii Konkursu. Odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 roku.
  • Ceremonia wręczenia nagród – termin ceremonii wręczenia nagród laureatom zostanie ogłoszony w ciągu 7 dni od daty zakończenia etapu finałowego.

Aktualne informacje dotyczące organizacji, terminów i wyników poszczególnych etapów Konkursu przekazywane będą za pośrednictwem strony www.kirp.pl/edukacja-prawna/

Do drugiego etapu, z każdego regionu, zakwalifikowanych zostanie po 20 uczestników z każdej kategorii. Wybrani zostaną Ci, którzy uzyskali największą liczbę punktów i rozwiązali test w najszybszym czasie. Drugi etap, podobnie jak pozostałem, odbywa się w formie on-line i polega na rozwiązaniu jednego kazusu poprzez udzielenie odpowiedzi na 20 zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru. W trakcie tego etapu konkursu dzieci będą musiały przez cały czas jego trwania być połączone z Okręgową Komisją Akademii za pomocą Aplikacji Zoom z użyciem wizji i fonii. Do trzeciego etapu, z każdego regionu, przechodzi po jednym uczestniku z każdej kategorii. Etap trzeci ma formę wypowiedzi ustnej. Uczestnicy odpowiadają na 3 pytania wylosowane z puli 50 pytań. Komisje Centralne Akademii oceniają nie tylko treść merytoryczną wypowiedzi, ale również jej wykonanie i prezentację, czyli całokształt. Spośród uczestników po troje uczniów ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z trzema najlepszymi wynikami uzyska tytuł laureata, pozostałe osoby zostaną finalistami Akademii Konkursu. Zarówno dla laureatów, jak i finalistów przewidziane są zaświadczenia i nagrody.

Więcej informacji oraz Regulamin Konkursu dostępne są na stronie www.kirp.pl/edukacja-prawna/

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Edukacja Prawna – Lekcje Online

Edukacja Prawna prowadzona przez radców prawnych wspierających Fundację Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” skierowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich. Najczęściej wybieranymi tematami lekcji są: prawa obywatelskie, zawody prawnicze, pozasądowe metody rozwiązywania konfliktów, struktura sądownictwa, prawo rodzinne.

Nowym partnerem Fundacji w realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej jest Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie. W dniu 24 lutego 2021 roku odbyły się pierwsze zajęcia z uczniami w formie lekcji online. Lekcja poprowadzona była prze r.pr. Michała Czerwonkę, a jej tematyką były zawody prawnicze.

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content