Wydarzenia

VII edycja Konkursu Wiedzy o Prawie

Dnia 2 czerwca 2021 roku po raz kolejny Partner Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” – Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie zrealizował Konkurs Wiedzy o Prawie.

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości prawnej uczniów.

Po dogrywce, I miejsce i największą pulę nagród zdobyła Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie, II miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II z Bełżyc, III miejsce Szkoła Podstawowa nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie.

W zmaganiach konkursowych uczestniczyły także szkoły podstawowe nr 24, 50, 51, 52, 57 z Lublina oraz Szkoła Podstawowa z Woli Przybysławskiej.

Współorganizatorem zmagań konkursowych był Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, przy współpracy: Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Okręgowej Izby Radców Prawnych w tym Fundacji OIRP „Znam Prawo”, Izby Adwokackiej i Izby Notarialnej w Lublinie oraz ogólnopolska Fundacja Edukacji Prawnej Iustitia.

Wydarzeniem towarzyszącym konkursowi było spotkanie uczniów klasy pierwszej XXIV Liceum Ogólnokształcącego z sędzią Sądu Apelacyjnego Panem Bogdanem Radomskim, a klasy drugiej z Panem r.pr. Michałem Czerwonką.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

VI Edycja Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Już szósty rok z rzędu uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli sprawdzić swoją wiedzę prawniczą i zmierzyć się z innymi w ogólnopolskim konkursie „Akademia Wiedzy o Prawie” organizowanym przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Rejestracja uczestników potrwa do 24 marca 2021 roku. Tegoroczna edycja odbędzie się w całości on-line.

Celem Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie” jest działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie wśród nastoletnich Polaków.

Tegoroczna edycja Akademii realizowana będzie w całości w formie on-line i składać się będzie z czterech etapów i ceremonii wręczenia nagród:

  • Etap pierwszy – szkolny – zostanie zrealizowany w formie quizu za pomocą specjalnej aplikacji. Odbędzie się w dniu 29 marca 2021 roku.
  • Etap drugi – okręgowy – w tym etapie uczestnicy będą musieli rozwiązać kazusy oraz odpowiedzieć na pytania zamknięte do przedstawionych zagadnień. Odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2021 roku.
  • Etap trzeci – centralny – Finał – będzie składał się z wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją Akademii Konkursu. Odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 roku.
  • Ceremonia wręczenia nagród – termin ceremonii wręczenia nagród laureatom zostanie ogłoszony w ciągu 7 dni od daty zakończenia etapu finałowego.

Aktualne informacje dotyczące organizacji, terminów i wyników poszczególnych etapów Konkursu przekazywane będą za pośrednictwem strony www.kirp.pl/edukacja-prawna/

Do drugiego etapu, z każdego regionu, zakwalifikowanych zostanie po 20 uczestników z każdej kategorii. Wybrani zostaną Ci, którzy uzyskali największą liczbę punktów i rozwiązali test w najszybszym czasie. Drugi etap, podobnie jak pozostałem, odbywa się w formie on-line i polega na rozwiązaniu jednego kazusu poprzez udzielenie odpowiedzi na 20 zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru. W trakcie tego etapu konkursu dzieci będą musiały przez cały czas jego trwania być połączone z Okręgową Komisją Akademii za pomocą Aplikacji Zoom z użyciem wizji i fonii. Do trzeciego etapu, z każdego regionu, przechodzi po jednym uczestniku z każdej kategorii. Etap trzeci ma formę wypowiedzi ustnej. Uczestnicy odpowiadają na 3 pytania wylosowane z puli 50 pytań. Komisje Centralne Akademii oceniają nie tylko treść merytoryczną wypowiedzi, ale również jej wykonanie i prezentację, czyli całokształt. Spośród uczestników po troje uczniów ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z trzema najlepszymi wynikami uzyska tytuł laureata, pozostałe osoby zostaną finalistami Akademii Konkursu. Zarówno dla laureatów, jak i finalistów przewidziane są zaświadczenia i nagrody.

Więcej informacji oraz Regulamin Konkursu dostępne są na stronie www.kirp.pl/edukacja-prawna/

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content