Edukacja

Kolejna symulacja w ramach projektu Uniwersytet Prawa

Dnia 22 marca 2024 roku miała miejsce kolejna symulacja rozprawy Uniwersytetu Prawa organizowanego przez Sąd Okręgowy w Lublinie przy współpracy i zaangażowaniu Fundacji „Znam Prawo”. W symulacji uczestniczyli uczniowie drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie.

Przypominamy, że projekt Uniwersytetu Prawa skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem spotkań z młodzieżą jest zapoznanie ich z funkcjonowaniem sądów, poszerzenie wiedzy na temat praw i obowiązków uczniów, pokazanie przebiegu rozprawy sądowej.

W tej rozprawie zaangażowali się: r.pr. Katarzyna Jurzysta, r.pr. Sylwia Brzezińska, r. pr. Karolina Flor oraz r. pr. Piotr Flor.

CZYTAJ WIĘCEJ
Edukacja

Dnia Edukacji Prawnej: debata oksfordzka

Dnia 15 marca 2024 roku w Dziale Aplikacji OIRP Lublin – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie przeprowadzona została debata oksfordzka, która była zwieńczeniem Dnia Edukacji Prawnej.

W debacie uczestniczyli uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Lublinie oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Lublinie.

Licealiści debatowali nad sensem i skutecznością surowych kar w prawie karnym. Uczniowie klas II i III wymieniali się argumentami „za” i „przeciw”. Argumenty obu stron dyskusji były ciekawe, zaskakujące oraz skłaniające do weryfikacji różnych stanowisk.

Po zakończeniu debaty odbyło się głosowanie, w którym jednym głosem zwyciężyła argumentacja szkoły popierającej zaostrzenie kar za przestępstwa. Wyłoniono również najlepszych mówców debaty.

Dziękujemy licealistom za niesamowite zaangażowanie, doskonałe przygotowanie oraz interesującą wymianę zdań.

Opiekę merytoryczną nad debatą sprawowali r.pr. Katarzyna Jurzysta oraz r.pr. Cezary Lipowski, którzy pomogli uczestnikom debaty przygotować się do dyskursu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Edukacja

Symulacja rozprawy pt. „Las”

W dniu 1 marca 2024 r. w siedzibie Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego OIRP w Lublinie odbyła się symulacja rozprawy pt. „Las”. W role zwierząt wcielili się uczniowie klasy III c Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce. Wcielając się w postacie zwierząt i myśliwych, dzieci starannie przygotowały swoje argumenty, aby jak najlepiej odzwierciedlić stanowisko każdej ze stron.

Rozprawa, która była prowadzona w sposób autentyczny, miała na celu zobrazowanie konfliktu między potrzebą ochrony lasu i jego mieszkańców. Po uważnej analizie i wysłuchaniu argumentów obu stron, sąd wydał wyrok, skazując myśliwych za zabijanie zwierząt i niszczenie lasu.

Uczestnicy symulacji wykazali się nie tylko zaangażowaniem, ale również głębokim zrozumieniem problematyki, co było rezultatem ich solidnego przygotowania do roli.

Symulacja „Las” nie tylko dostarczyła uczniom wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego i etyki w myślistwie, ale także umożliwiła im doświadczenie na własnej skórze procesu sądowego oraz zrozumienie jego znaczenia w kontekście rozwiązywania konfliktów społecznych.

Wsparcia merytorycznego udzieliła uczniom Pani mecenas Magdalena Zaburko.

CZYTAJ WIĘCEJ
Edukacja

Porozumienie z VI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Lublinie

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dnia 28 lutego 2024 roku w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, OIRP Lublin oraz Fundacja OIRP w Lublinie Znam Prawo zawarły porozumienie z VI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Lublinie.

Zawarte Porozumienie sankcjonuje współpracę radców prawnych działających przy Fundacji na rzecz Liceum i jego uczniów. Celem Porozumienia jest wsparcie w zakresie edukacji prawnej uczniów, a także zwiększanie świadomości prawnej dzieci i młodzieży szkolnej. W ramach zawartego Porozumienia radcowie prawni będą prowadzić wykłady oraz zajęcia warsztatowe, symulacje dla uczniów, a w razie zgłaszanych potrzeb, również wspierać kadrę nauczycielską w rozwiązywaniu problemów prawnych.

Dziękujemy za zaufanie i liczymy na owocną współpracę.

CZYTAJ WIĘCEJ
Edukacja

Zajęcia w przedszkolu

Mijający miesiąc obfitował w szereg spotkań radców prawnych z dziećmi. Jednym z nich były zajęcia w Przedszkolu Integracyjnym Niepublicznym Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. bł. Ojca Gwidona w Lublinie, w grupie 4-5 latków. Zajęcia poprowadziła Pani Mecenas Ewelina Sulej. Dzieci rozmawiały o prawie na co dzień, w tym o kodeksie przedszkolaka.

Dowiedziały się czym zajmuje się radca prawny i poznały inne zawody prawnicze. Wspólnie przeczytano bajkę o przygodach radców prawnych Darii i Radka, co zachęciło dzieci do rozmowy o ich prawach i obowiązkach. Odbyła się także mini symulacja rozprawy sądowej.

Dziękujemy Pani Mecenas za aktywność i wprowadzenie przedszkolaków w świat prawa i zawodów prawniczych i zachęcamy innych radców prawnych i aplikantów do nawiązania współpracy z Fundacją w tym zakresie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content