Mediacja

Lubelska Wiosna Mediacyjna

W dniu 26 kwietnia 2023 r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43 odbyła się Konferencja w ramach corocznego wydarzenia Lubelskiej Wiosny Mediacyjnej.

Celem konferencji odbywających się corocznie pod nazwą Lubelska Wiosna Mediacyjna jest wypracowanie wspólnej platformy wymiany doświadczeń oraz zapoznanie się ze zmianami, które są wprowadzane w temacie mediacji. W tegorocznych wystąpieniach podkreślana była rola fachowego pełnomocnika procesowego w mediacji (Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie oraz Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Lublinie). Przedstawiano również praktyczne uwagi pracy mediatora w kontekście skuteczności mediacji (sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie w stanie spoczynku, stały mediator  – Marta Gierczak), jak i pozasądowe postępowania rozwiązywania sporów rynku finansowego przy Rzeczniku Finansowym (Departament  Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Biuro Rzecznika Finansowego w Warszawie). Ponadto zaprezentowana zastała działalność Ośrodka Mediacyjnego przy Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” – zarówno w sferze prowadzenia postępowań mediacyjnych jak i działań podejmowanych w kierunku popularyzowania idei mediacji.

W konferencji wzięli udział sędziowie, przedstawiciele ośrodków mediacyjnych, przedstawiciele korporacji prawniczych – radcowie prawni oraz adwokacki, mediatorzy, kuratorzy oraz osoby związane z mediacjami.

CZYTAJ WIĘCEJ
Mediacja

Inauguracja V edycji konkursu „Ambasador Mediacji”

Krajowa Izba Radców Prawnych oraz Ogólnopolska Sieć ,,Ośrodki Mediacji Radców Prawnych ‘’ zaprasza do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Ambasador Mediacji” promującego mediację, jako pozasądową, efektywną metodę rozwiązywania sporów.

Do udziału w Konkursie mogą być nominowane osoby fizyczne lub inne podmioty, które w roku 2023 w szczególny sposób wyróżniły się wykorzystaniem instytucji mediacji lub jej promowaniem, w szczególności poprzez prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji wiedzy związanej z mediacją, w tym poprzez organizowanie projektów edukacyjnych lub publikacje.

Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje ośrodkom mediacji zrzeszonym w Ogólnopolskiej Sieci „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych” lub dziekanom okręgowych izb radców prawnych, przy których ośrodek mediacji nie został jeszcze wyodrębniony.

Kapitułę konkursu tworzą kierownicy ośrodków mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych i przewodniczący Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Krajowej Rady Radców Prawnych.

Laureat konkursu otrzyma honorowy tytuł „Ambasadora Mediacji” oraz specjalną statuetkę. Termin na zgłaszanie kandydatów do tytułu upływa 10 maja 2024 r., natomiast wyniki zostaną ogłoszone do 31 maja. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: kirp@kirp.pl

Laureatami konkursu w poprzednich jego edycjach konkursu byli: Maria Młotkowska – radca prawny, dyrektor Biura Prawnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy; Agnieszka Owczarewicz – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Stowarzyszenie „Warto Mediować” z Poznania oraz Tomasz Kałużny – Sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu „Ambasador Mediacji” dostępny jest do pobrania z załącznika poniżej.

regulamin-konkursu-ambasador-mediacji.pdf (kirp.pl)

CZYTAJ WIĘCEJ
Edukacja

Dnia Edukacji Prawnej: debata oksfordzka

Dnia 15 marca 2024 roku w Dziale Aplikacji OIRP Lublin – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie przeprowadzona została debata oksfordzka, która była zwieńczeniem Dnia Edukacji Prawnej.

W debacie uczestniczyli uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Lublinie oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Lublinie.

Licealiści debatowali nad sensem i skutecznością surowych kar w prawie karnym. Uczniowie klas II i III wymieniali się argumentami „za” i „przeciw”. Argumenty obu stron dyskusji były ciekawe, zaskakujące oraz skłaniające do weryfikacji różnych stanowisk.

Po zakończeniu debaty odbyło się głosowanie, w którym jednym głosem zwyciężyła argumentacja szkoły popierającej zaostrzenie kar za przestępstwa. Wyłoniono również najlepszych mówców debaty.

Dziękujemy licealistom za niesamowite zaangażowanie, doskonałe przygotowanie oraz interesującą wymianę zdań.

Opiekę merytoryczną nad debatą sprawowali r.pr. Katarzyna Jurzysta oraz r.pr. Cezary Lipowski, którzy pomogli uczestnikom debaty przygotować się do dyskursu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Edukacja

Symulacja rozprawy pt. „Las”

W dniu 1 marca 2024 r. w siedzibie Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego OIRP w Lublinie odbyła się symulacja rozprawy pt. „Las”. W role zwierząt wcielili się uczniowie klasy III c Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce. Wcielając się w postacie zwierząt i myśliwych, dzieci starannie przygotowały swoje argumenty, aby jak najlepiej odzwierciedlić stanowisko każdej ze stron.

Rozprawa, która była prowadzona w sposób autentyczny, miała na celu zobrazowanie konfliktu między potrzebą ochrony lasu i jego mieszkańców. Po uważnej analizie i wysłuchaniu argumentów obu stron, sąd wydał wyrok, skazując myśliwych za zabijanie zwierząt i niszczenie lasu.

Uczestnicy symulacji wykazali się nie tylko zaangażowaniem, ale również głębokim zrozumieniem problematyki, co było rezultatem ich solidnego przygotowania do roli.

Symulacja „Las” nie tylko dostarczyła uczniom wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego i etyki w myślistwie, ale także umożliwiła im doświadczenie na własnej skórze procesu sądowego oraz zrozumienie jego znaczenia w kontekście rozwiązywania konfliktów społecznych.

Wsparcia merytorycznego udzieliła uczniom Pani mecenas Magdalena Zaburko.

CZYTAJ WIĘCEJ
Edukacja

Porozumienie z VI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Lublinie

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dnia 28 lutego 2024 roku w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, OIRP Lublin oraz Fundacja OIRP w Lublinie Znam Prawo zawarły porozumienie z VI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Lublinie.

Zawarte Porozumienie sankcjonuje współpracę radców prawnych działających przy Fundacji na rzecz Liceum i jego uczniów. Celem Porozumienia jest wsparcie w zakresie edukacji prawnej uczniów, a także zwiększanie świadomości prawnej dzieci i młodzieży szkolnej. W ramach zawartego Porozumienia radcowie prawni będą prowadzić wykłady oraz zajęcia warsztatowe, symulacje dla uczniów, a w razie zgłaszanych potrzeb, również wspierać kadrę nauczycielską w rozwiązywaniu problemów prawnych.

Dziękujemy za zaufanie i liczymy na owocną współpracę.

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content