Pro bono

Po raz kolejny zapraszamy do włączenia się w inicjatywę „Szlachetna Paczka”

Kontynuując naszą inicjatywę z lat ubiegłych, w tym roku Okręgowa Izba Radców Prawnych wraz z Fundacją Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „ZNAM PRAWO” po raz kolejny dołączyła do projektu Szlachetna Paczka.

Tym razem planujemy wesprzeć Panią Mariolę z dwójką małoletnich dzieci, Łukasz lat 7, Luiza lat 4 (link do listy potrzeb wybranej rodziny https://www.szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny/rodzina/119256/2713?context=family_choosen);

Trzy kluczowe potrzeby rodziny to:

  • ŻYWNOŚĆ: herbata, cukier, konserwy mięsne, makaron, kasza, olej, ryż, mąka, cukier itp.,
  • ŚRODKI CZYSTOŚCI: proszki do prania, płyny do mycia naczyń, mydła/żele myjące, płyny czyszczące, szampony, ściereczki do mycia itp.,
  • BIAŁA FARBA 10 litrów,

Dary można przynieść do biura OIRP w Lublinie przy ul. Wallenroda 2E do dnia 14 grudnia 2023 roku.

Zachęcam również Państwa do dokonywania darowizny na ten cel na konto bankowe Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „ZNAM PRAWO”

Numer 27 1050 1953 1000 0090 3091 9196

W tytule przelewu bardzo proszę, aby koniecznie wpisać „DAROWIZNA NA SZLACHETNĄ PACZKĘ”. Wpłaty przyjmujemy do 13 grudnia (środa) 2023 roku.

Zebrane w ten sposób fundusze pozwolą nam na zakup niezbędnych rzeczy dla rodziny.

Przygotowana paczka trafi do wybranej rodziny w weekend finałowy, tj. 16 -17 grudnia 2023 rok.

Z góry dziękuję za każdą okazaną dobroć, wsparcie i każdą złotówkę na ten szczytny cel.

Joanna Król

CZYTAJ WIĘCEJ
Pro bono

Działania wspierające ukraińską społeczność akademicką oraz osoby dotknięte wojną

Lublin jest jednym z głównych miast, w którym obywatele Ukrainy znaleźli schronienie uciekając przed konfliktem wojennym. Według danych Urzędu Miasta w 2022 r. ponad 2 mln uchodźców zatrzymało się w Lublinie przejazdem. Kontekst wojenny postawił przed mieszkańcami naszego regionu ogromne wyzwanie. Dlatego już od pierwszych dni wojny Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie i Okręgowa Izba Radców Prawnych podjęły szereg działań wspierających ukraińską społeczność akademicką oraz osoby dotknięte wojną.

Studenci z Ukrainy stanowią najliczniejszą grupę, która kształci się w Polsce, również w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studenci i doktoranci z Ukrainy stanowią dominującą część cudzoziemców.

Dzięki wsparciu Fundacji „Znam Prawo” działającej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, w okresie od kwietnia do maja br. studenci UMCS, którzy bezpośrednio zostali dotknięci skutkami trwającej wojny i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej korzystają z bezpłatnych obiadów w Stołówce Akademickiej „Trójka”. Jest to ogromna, potrzebna i realna pomoc dla studentów których życie zmieniło się na skutek wojny.

CZYTAJ WIĘCEJ
Pro bono

Przekaż 1,5% podatku Fundacji

Chcemy zwiększać świadomość prawną społeczeństwa, promować zawód radcy prawnego oraz wskazywać zalety i korzyści płynące z profesjonalnej pomocy prawnej.

Prosimy o przekazanie 1,5% podatku Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie – numer KRS 0000610238.

CZYTAJ WIĘCEJ
Pro bono

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2023

W związku z obchodzonym od 20 do 26 lutego 2023 r. „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie wraz z Fundacją OIRP w Lublinie “Znam Prawo” informuje, że wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem, które chcą skorzystać z konsultacji z radcą prawnym, są proszone o kontakt telefoniczny z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Lublinie, celem uzyskania pomocy prawnej.

Numer telefonu: 81 532-06-95

W dniach 20-24 lutego 2023 roku w godz. 9:00-12:00 odbędą się dyżury, podczas których informacji o uprawnieniach przysługujących osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielać będą radcy prawni.

Idea  „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” związana jest z obchodzonym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, ustanowionym przez Sejm na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku – jego celem jest monitorowanie sytuacji ofiar przestępstw oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy ich położenia. Inicjatorem akcji jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Niezależnie od obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy udzielanej w ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, finansowanej ze środków Funduszu Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej  – Funduszu Sprawiedliwości w ramach Linii Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem telefonu: +48 222 309 900 oraz  z bezpłatnej pomocy doraźnej oferowanej przez podmioty, których adresy znajdują się na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/.

CZYTAJ WIĘCEJ
Pro bono

Szlachetna Paczka po raz kolejny

Darczyńcy objęli pomocą małżeństwo z dwójką małoletnich dzieci, w tym jedno z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Zrealizowaliśmy nasz cel – została przygotowana świąteczna paczka dla wybranej rodziny. Znalazła się w niej żywność, środki czystości, artykuły higieniczne, odzież dla rodziny, dwa komputery dla dzieci do nauki, żelazko, książki, przybory szkolne, bony podarunkowe do sklepów spożywczych i odzieżowych, drobne upominki.

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content