Mediacja

Lubelskie Mediacyjne Forum Otwartych Drzwi

Lubelskie Mediacyjne Forum Otwartych Drzwi – 27 października 2023 r. o godzina 10:00, Sala Konferencyjna im. B. Sekutowicza w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43 a.

Lubelskie Mediacyjne Forum Otwartych Drzwi organizowane jest cyklicznie i skierowane jest do mediatorów sądowych, sędziów i pracowników sądowych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, pracowników policji i służb więziennych oraz do wszystkich obywateli zainteresowanych mediacja sądową i pozasądową.

Tematem tegorocznego Forum będą zagadnienia w zakresie wszechstronnego wykorzystania mediacji, standardów szkolenia mediatorów rekomendowane przez Społeczną Radę Do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz mediacje medyczne. Uczestnicy pochylą się również nad kwestią „Mediacje — wsparcie czy zagrożeniu dla wymiaru sprawiedliwości”, „Mediacje pozasądowe — alternatywa dla procesu sądowego” oraz omówią „Praktyczne aspekty mediacji w sprawach karnych”

Szczegółowy program Konferencji dostępny jest w załączniku: Zaproszenie i program – Lubelskie Forum Otwartych Drzwi 27 10 23

CZYTAJ WIĘCEJ
Szkolenia

Szkolenie z bezpiecznego posługiwania się bronią: 14 października 2023 r.

Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych „Znam Prawo” zaprasza na integracyjne szkolenie z zasad bezpiecznego posługiwania się bronią.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną (zapoznanie się z bronią palną, ogólnymi przepisami bezpieczeństwa, zachowanie w sytuacji zagrożenia, zapoznanie się z zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią palną) oraz praktyczną (budowa i obsługa broni, zasady prawidłowego celowania i pracy na spuście, strzelanie z broni krótkiej).

Termin: sobota 14 października 2023 r.
Miejsce: strzelnica Borek pod Piaskami (w Gardzienicach)
Start: godzina 15.00

Po szkoleniu integracja przy piaseckich flakach i ognisku.

Koszt: 250 zł (koszt obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne – 3 rodzaje broni, 24 strzały -możliwość dokupienia strzałów na miejscu – 3 zł/nabój, poczęstunek /piaseckie flaki lub zupa vege/, serwis kawowy, ubezpieczenie NNW).
Dojazd oraz prowiant na ognisko we własnym zakresie.
Liczba miejsc jest ograniczona praktycznym wymiarem szkolenia.

Zgłoszenia wraz z wpłatami oraz „Zgodą na wykorzystanie wizerunku” przyjmowane będą do dnia 9 października 2023 r. W przypadku rezygnacji radcy prawnego z udziału w szkoleniu po 9 października uiszczona opłata nie podlega zwrotowi bez względu na przyczynę nieobecności na szkoleniu.

Opłatę należy uiścić na konto Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” ING BANK Nr: 27 1050 1953 1000 0090 3091 9196.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: kontakt@fundacjaznamprawo.pl

Uczestnictwo w szkoleniu należy zgłaszać na załączonej karcie zgłoszenia uczestnictwa – prosimy także o dołączenie oświadczenia o ochronie danych osobowych /wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika/.

Formularz-zgloszeniowy-szkolenie Fundacja

Dodatkowe informacje: kontakt@fundacjaznamprawo.pl

CZYTAJ WIĘCEJ
Szkolenia

Szkolenie z mediacji

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie i Fundacja OIRP „Znam Prawo” we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich, zapraszają na szkolenie z mediacji – szkolenie bazowe dla radców prawnych i aplikantów radcowskich realizowane zgodnie ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (uchwała z dnia 23 marca 2023 roku w załączeniu).

Czas trwania: 40 godzin dydaktycznych, jedna grupa do 15 osób.

Cena : 750 złotych

Szkolenie odbędzie się w dniach:

 • 11 października 2023 roku w godz. 15.00-21.00 (forma online)
 • 17 października 2023 roku w godz. 16.00-19.00 (forma stacjonarna w Ośrodku Dydaktyczno-Szkoleniowym OIRP ul. Wallenroda 4C, Lublin)
 • 20 października 2023 roku godz. 15.30 – 21.30 (forma stacjonarna w Ośrodku Dydaktyczno-Szkoleniowym OIRP ul. Wallenroda 4C, Lublin)
 • 21 października 2023 roku w godz. 9.00-17.30 (forma stacjonarna w Ośrodku Dydaktyczno-Szkoleniowym OIRP ul. Wallenroda 4C, Lublin)
 • 22 października 2023 roku w godz. 9.00-17.30 (forma stacjonarna w Ośrodku Dydaktyczno-Szkoleniowym OIRP ul. Wallenroda 4C, Lublin)

Szkolenie poprowadzą:

Część mediacyjna:

mediatorka Marta Kuczyńska

 • pedagożka-terapeutka, pedagożka specjalna, mediatorka od 2011 roku, stała mediatorka sądowa okręgu zamojskiego w zakresie spraw mediacyjnych prawa: cywilnego, karnego, rodzinnego oraz w zakresie mediacji szkolnych, oświatowych i rówieśniczych, w tym w ostatnich 5 latach przeprowadziła od 15 do 20 mediacji rocznie,
 • członkini Stowarzyszenia Mediatorów Polskich i Stowarzyszenia Roztoczańskie Centrum Mediacji,
 • prowadzi cykliczne szkolenia mediatorów rówieśniczych i sprawuje opiekę nad Szkolnym Klubem Mediatora, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli, w tym z zakresu mediacji i komunikacji interpersonalnej.

mediatorka Ilona Dzido 

 • prawniczka, stała mediatorka sądowy okręgów lubelskiego, zamojskiego, rzeszowskiego oraz przemyskiego od 2017 r. w zakresie spraw mediacyjnych prawa: pracy, gospodarczego, administracyjnego, z udziałem nieletniego sprawcy czynu karalnego oraz w zakresie mediacji szkolnych, oświatowych i rówieśniczych, w tym w ostatnich 5 latach przeprowadziła co najmniej 15 mediacji rocznie,
 • Dyrektorka Roztoczańskiego Centrum Mediacji oraz Dyrektorka Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju.
 • prowadząca szkolenia w zakresie wdrażania mediacji jako narzędzia do jednostek sektora pomocy społecznej oraz w zakresie systemowego tworzenia w szkołach Klubów Szkolnego Mediatora.

Część prawna:

mediator r.pr. dr Sławomir Pilipiec

 • Radca prawny, wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, Kierownik szkolenia aplikantów OIRP w Lublinie,
 • Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie,
 • Mediator od 2017 r., wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Lublinie, specjalizuje się w mediacjach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych.
 • Nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji UMCS,
 • Członek Akademickiego Centrum Mediacji UMCS, współpracuje z Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie.

Zgłoszenia wraz z wpłatami oraz „Zgodą na wykorzystanie wizerunku” prosimy przesyłać mailowo na adres: aplikacja@oirp.lublin.pl do dnia 6 października 2023 r. – wpisując w tytule maila: Mediacja_szkolenie_ imię i nazwisko uczestnika

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i data dokonania wpłaty za szkolenie oraz

 • w przypadku radców prawnych niezaleganie z opłatą składek na rzecz samorządu i obowiązkowego ubezpieczenia OC
 • w przypadku aplikantów radcowskich niezaleganie z opłatą składek na rzecz samorządu oraz opłatą za aplikację radcowską.

UWAGA!

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na 5 dni roboczych przed jego rozpoczęciem /wyrażonej w formie elektronicznej/ uiszczona opłata nie podlega zwrotowi bez względu na przyczynę nieobecności na szkoleniu.

W razie pytań prosimy o kontakt z Ośrodkiem Dydaktyczno-Szkoleniowym: telefoniczny –  81 444-71-00, 725-201-401 lub mailowy – aplikacja@oirp.lublin.pl

Dokumenty do pobrania:

CZYTAJ WIĘCEJ
Szkolenia

Zostań mediatorem – szkolenie podstawowe

Informujemy o rozpoczęciu zapisów na szkolenie z mediacji „Zostań mediatorem – szkolenie podstawowe” organizowane po raz 29 przez Ośrodek Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy (w formie on-line na platformie zoom).

Szkolenie z mediacji zawiera program wzbogacony o panel negocjacyjny (kolory osobowości, analiza transakcyjna) ale też o mediacje transgraniczne.

Termin szkolenia: 4, 5, 6, 17, 18, 19 marca 2023 r.

 • 4 marca piątek od godź 13.00- 19.30
 • 5 marca sobota od 9.00-18.30
 • 6 marca, niedziela od 9.00-1600
 • 17 marca, piątek od 11.30-19.30
 • 18 marca, sobota od 9.00-16:00
 • 19 marca, niedziela od 9.00-15.00

Czas trwania: 43 godziny zegarowe, grupy do 20 osób.

Cena: 1950 zł.

Zapisy do 13 marca 2023 r.

Szczegóły: https://om.oirp.bydgoszcz.pl/szkolenie/zostan-mediatorem-mediacje-podstawowe/

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content