Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie i Fundacja OIRP „Znam Prawo” we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich, zapraszają na szkolenie z mediacji – szkolenie bazowe dla radców prawnych i aplikantów radcowskich realizowane zgodnie ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (uchwała z dnia 23 marca 2023 roku w załączeniu).

Czas trwania: 40 godzin dydaktycznych, jedna grupa do 15 osób.

Cena : 750 złotych

Szkolenie odbędzie się w dniach:

 • 11 października 2023 roku w godz. 15.00-21.00 (forma online)
 • 17 października 2023 roku w godz. 16.00-19.00 (forma stacjonarna w Ośrodku Dydaktyczno-Szkoleniowym OIRP ul. Wallenroda 4C, Lublin)
 • 20 października 2023 roku godz. 15.30 – 21.30 (forma stacjonarna w Ośrodku Dydaktyczno-Szkoleniowym OIRP ul. Wallenroda 4C, Lublin)
 • 21 października 2023 roku w godz. 9.00-17.30 (forma stacjonarna w Ośrodku Dydaktyczno-Szkoleniowym OIRP ul. Wallenroda 4C, Lublin)
 • 22 października 2023 roku w godz. 9.00-17.30 (forma stacjonarna w Ośrodku Dydaktyczno-Szkoleniowym OIRP ul. Wallenroda 4C, Lublin)

Szkolenie poprowadzą:

Część mediacyjna:

mediatorka Marta Kuczyńska

 • pedagożka-terapeutka, pedagożka specjalna, mediatorka od 2011 roku, stała mediatorka sądowa okręgu zamojskiego w zakresie spraw mediacyjnych prawa: cywilnego, karnego, rodzinnego oraz w zakresie mediacji szkolnych, oświatowych i rówieśniczych, w tym w ostatnich 5 latach przeprowadziła od 15 do 20 mediacji rocznie,
 • członkini Stowarzyszenia Mediatorów Polskich i Stowarzyszenia Roztoczańskie Centrum Mediacji,
 • prowadzi cykliczne szkolenia mediatorów rówieśniczych i sprawuje opiekę nad Szkolnym Klubem Mediatora, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli, w tym z zakresu mediacji i komunikacji interpersonalnej.

mediatorka Ilona Dzido 

 • prawniczka, stała mediatorka sądowy okręgów lubelskiego, zamojskiego, rzeszowskiego oraz przemyskiego od 2017 r. w zakresie spraw mediacyjnych prawa: pracy, gospodarczego, administracyjnego, z udziałem nieletniego sprawcy czynu karalnego oraz w zakresie mediacji szkolnych, oświatowych i rówieśniczych, w tym w ostatnich 5 latach przeprowadziła co najmniej 15 mediacji rocznie,
 • Dyrektorka Roztoczańskiego Centrum Mediacji oraz Dyrektorka Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju.
 • prowadząca szkolenia w zakresie wdrażania mediacji jako narzędzia do jednostek sektora pomocy społecznej oraz w zakresie systemowego tworzenia w szkołach Klubów Szkolnego Mediatora.

Część prawna:

mediator r.pr. dr Sławomir Pilipiec

 • Radca prawny, wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, Kierownik szkolenia aplikantów OIRP w Lublinie,
 • Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie,
 • Mediator od 2017 r., wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Lublinie, specjalizuje się w mediacjach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych.
 • Nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji UMCS,
 • Członek Akademickiego Centrum Mediacji UMCS, współpracuje z Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie.

Zgłoszenia wraz z wpłatami oraz „Zgodą na wykorzystanie wizerunku” prosimy przesyłać mailowo na adres: aplikacja@oirp.lublin.pl do dnia 6 października 2023 r. – wpisując w tytule maila: Mediacja_szkolenie_ imię i nazwisko uczestnika

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i data dokonania wpłaty za szkolenie oraz

 • w przypadku radców prawnych niezaleganie z opłatą składek na rzecz samorządu i obowiązkowego ubezpieczenia OC
 • w przypadku aplikantów radcowskich niezaleganie z opłatą składek na rzecz samorządu oraz opłatą za aplikację radcowską.

UWAGA!

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na 5 dni roboczych przed jego rozpoczęciem /wyrażonej w formie elektronicznej/ uiszczona opłata nie podlega zwrotowi bez względu na przyczynę nieobecności na szkoleniu.

W razie pytań prosimy o kontakt z Ośrodkiem Dydaktyczno-Szkoleniowym: telefoniczny –  81 444-71-00, 725-201-401 lub mailowy – aplikacja@oirp.lublin.pl

Dokumenty do pobrania: