Edukacja

Uniwersytet Prawa – symulacja rozprawy karnej: 3 luty 2023 r.

W dniu 03 lutego 2023 r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Lublinie odbyła się kolejna symulacja rozprawy karnej przygotowana przez radców prawnych i aplikantów działających w ramach Fundacji Znam Prawo. Symulacja rozpraw organizowana jest przez Sąd Okręgowy w Lublinie w ramach tzw. Uniwersytet Prawa oraz we współpracy z Fundacją Znam Prawo oraz studentami Wydziału Prawa UMCS.

W dniu 03 lutego 2023 r. radcy prawni oraz studenci UMCS przeprowadzili symulację rozprawy karnej dla młodzieży licealnej. Młodzież kolejny raz miała szansę zapoznać się z procedurą karną oraz innymi aspektami prawnymi prowadzonego procesu. Uczniowie brali czynny udział w rozprawie występując w roli oskarżonych, poszkodowanych oraz świadków. Młodzież licealna po przeprowadzonej rozprawie aktywnie uczestniczyła w dyskusji z udziałem Wiceprezes Sądu Okręgowego Panią Wiesławą Stelmaszczuk-Tarachą, Panią Prokurator Katarzyną Obarą i Kuratorem Sądowym oraz Radcami Prawnymi Sylwią Brzezińską, Igą Lalak oraz Erykiem Pietrusińskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Lekcje Prawa – XXIV LO

Dnia 7 czerwca 2021 roku w formule stacjonarnej odbyło się spotkanie klasy drugiej XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie z radcą prawnym Michałem Czerwonką.

W ten sposób zakończył się kolejny cykl spotkań w roku szkolnym 2020/2021 z przedstawicielami Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”.

 Uczniowie podjęli dyskusję nad granicami wolności osobistej, prawami i obowiązkami obywatela, poznali charakterystykę zawodów prawniczych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

VII edycja Konkursu Wiedzy o Prawie

Dnia 2 czerwca 2021 roku po raz kolejny Partner Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” – Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie zrealizował Konkurs Wiedzy o Prawie.

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości prawnej uczniów.

Po dogrywce, I miejsce i największą pulę nagród zdobyła Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie, II miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II z Bełżyc, III miejsce Szkoła Podstawowa nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie.

W zmaganiach konkursowych uczestniczyły także szkoły podstawowe nr 24, 50, 51, 52, 57 z Lublina oraz Szkoła Podstawowa z Woli Przybysławskiej.

Współorganizatorem zmagań konkursowych był Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, przy współpracy: Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Okręgowej Izby Radców Prawnych w tym Fundacji OIRP „Znam Prawo”, Izby Adwokackiej i Izby Notarialnej w Lublinie oraz ogólnopolska Fundacja Edukacji Prawnej Iustitia.

Wydarzeniem towarzyszącym konkursowi było spotkanie uczniów klasy pierwszej XXIV Liceum Ogólnokształcącego z sędzią Sądu Apelacyjnego Panem Bogdanem Radomskim, a klasy drugiej z Panem r.pr. Michałem Czerwonką.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Podsumowanie projektu edukacyjnego

26 lutego br. Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” zawarła porozumienie o współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie.
Zawarte Porozumienie ma na celu usankcjonowanie współpracy pomiędzy radcami prawnymi działającymi przy Fundacji, a Szkołą. Celem Porozumienia jest wsparcie Szkoły w zakresie edukacji prawnej uczniów, a także zwiększanie świadomości prawnej dzieci i młodzieży szkolnej.

W okresie od 15 do 25 marca 2021 r., w ramach zawartego porozumienia o współpracy odbyły się we wszystkich klasach 4-8 zajęcia pt. „Przemoc rówieśnicza i jej konsekwencje prawne”.

Zajęcia poprowadziła radca prawny dr Małgorzata Szreniawska.

W ramach zajęć przedstawione zostały informacje na temat zjawiska przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni. Uczniowie dowiedzieli się, jak reagować na przemoc rówieśniczą oraz poznali możliwości pomocy, z której mogą skorzystać młode osoby doświadczające przemocy ze strony rówieśników lub będące jej świadkami.

Podczas prowadzonych z uczniami zajęć dostrzec można było potrzebę poruszania tej tematyki, ponieważ to właśnie uczniowie wskazywali różne sposoby stosowania wobec nich przemocy. Ważnym elementem zajęć było określanie jakie działania mogą świadczyć o stosowaniu przemocy, a także jakie konsekwencje ponieść może sprawca takich działań. Tematyka zajęć była przedstawiana w taki sposób, by z jednej strony wywołać efekt zniechęcający do stosowania przemocy wobec rówieśników, a z drugiej wesprzeć uczniów w informowaniu o każdym przypadku stosowania wobec nich przemocy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content