Wydarzenia

VI Edycja Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Już szósty rok z rzędu uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli sprawdzić swoją wiedzę prawniczą i zmierzyć się z innymi w ogólnopolskim konkursie „Akademia Wiedzy o Prawie” organizowanym przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Rejestracja uczestników potrwa do 24 marca 2021 roku. Tegoroczna edycja odbędzie się w całości on-line.

Celem Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie” jest działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie wśród nastoletnich Polaków.

Tegoroczna edycja Akademii realizowana będzie w całości w formie on-line i składać się będzie z czterech etapów i ceremonii wręczenia nagród:

  • Etap pierwszy – szkolny – zostanie zrealizowany w formie quizu za pomocą specjalnej aplikacji. Odbędzie się w dniu 29 marca 2021 roku.
  • Etap drugi – okręgowy – w tym etapie uczestnicy będą musieli rozwiązać kazusy oraz odpowiedzieć na pytania zamknięte do przedstawionych zagadnień. Odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2021 roku.
  • Etap trzeci – centralny – Finał – będzie składał się z wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją Akademii Konkursu. Odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 roku.
  • Ceremonia wręczenia nagród – termin ceremonii wręczenia nagród laureatom zostanie ogłoszony w ciągu 7 dni od daty zakończenia etapu finałowego.

Aktualne informacje dotyczące organizacji, terminów i wyników poszczególnych etapów Konkursu przekazywane będą za pośrednictwem strony www.kirp.pl/edukacja-prawna/

Do drugiego etapu, z każdego regionu, zakwalifikowanych zostanie po 20 uczestników z każdej kategorii. Wybrani zostaną Ci, którzy uzyskali największą liczbę punktów i rozwiązali test w najszybszym czasie. Drugi etap, podobnie jak pozostałem, odbywa się w formie on-line i polega na rozwiązaniu jednego kazusu poprzez udzielenie odpowiedzi na 20 zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru. W trakcie tego etapu konkursu dzieci będą musiały przez cały czas jego trwania być połączone z Okręgową Komisją Akademii za pomocą Aplikacji Zoom z użyciem wizji i fonii. Do trzeciego etapu, z każdego regionu, przechodzi po jednym uczestniku z każdej kategorii. Etap trzeci ma formę wypowiedzi ustnej. Uczestnicy odpowiadają na 3 pytania wylosowane z puli 50 pytań. Komisje Centralne Akademii oceniają nie tylko treść merytoryczną wypowiedzi, ale również jej wykonanie i prezentację, czyli całokształt. Spośród uczestników po troje uczniów ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z trzema najlepszymi wynikami uzyska tytuł laureata, pozostałe osoby zostaną finalistami Akademii Konkursu. Zarówno dla laureatów, jak i finalistów przewidziane są zaświadczenia i nagrody.

Więcej informacji oraz Regulamin Konkursu dostępne są na stronie www.kirp.pl/edukacja-prawna/

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Edukacja Prawna – Lekcje Online

Edukacja Prawna prowadzona przez radców prawnych wspierających Fundację Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” skierowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich. Najczęściej wybieranymi tematami lekcji są: prawa obywatelskie, zawody prawnicze, pozasądowe metody rozwiązywania konfliktów, struktura sądownictwa, prawo rodzinne.

Nowym partnerem Fundacji w realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej jest Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie. W dniu 24 lutego 2021 roku odbyły się pierwsze zajęcia z uczniami w formie lekcji online. Lekcja poprowadzona była prze r.pr. Michała Czerwonkę, a jej tematyką były zawody prawnicze.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Edukacja Prawna – Lekcje Online

Edukacja Prawna prowadzona przez radców prawnych Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” skierowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich.

Zapraszamy przedstawicieli placówek oświatowych do kontaktu z Fundacją celem ustalenia szczegółów lekcji prawa online (kontakt@fundacjaznamprawo.pl). Najczęściej wybierane tematy lekcji to: zawody prawnicze, pozasądowe metody rozwiązywania konfliktów, prawa obywatelskie, struktura sądownictwa, prawo rodzinne. Lekcje online trwają 45 minut i są prowadzone za pomocą aplikacji / programów do wideokonferencji. Po każdej lekcji online prowadzący zajęcia radcowie prawni są do dyspozycji uczniów i chętnie odpowiadają na pytania.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Edukacja Prawna

W dniach 30 września i 2 października bieżącego roku mec. Michał Czerwonka spotkał się z podopiecznymi specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Agape Club działającej przy ul. Bernardyńskiej 5 w Lublinie. Dzieci i młodzież wzięły udział w lekcjach prawa. Tematyka zajęć obejmowała: prezentację podstawowych zagadnień prawnych, z którymi najmłodsi obywatele spotkają się na co dzień, przedstawienie zawodów prawniczych, pochylenie się nad podstawowymi i jednocześnie najważniejszymi wartościami tj. Sprawiedliwość, Wolność, Demokracja, Odpowiedzialność. W zajęciach wykorzystane były również bajki filozoficzne – zebrane i zaprezentowane w publikacji Michela Piquemala.

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content