Edukacja Prawna – Lekcje Online

Edukacja Prawna prowadzona przez radców prawnych Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” skierowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich.

Zapraszamy przedstawicieli placówek oświatowych do kontaktu z Fundacją celem ustalenia szczegółów lekcji prawa online (kontakt@fundacjaznamprawo.pl). Najczęściej wybierane tematy lekcji to: zawody prawnicze, pozasądowe metody rozwiązywania konfliktów, prawa obywatelskie, struktura sądownictwa, prawo rodzinne. Lekcje online trwają 45 minut i są prowadzone za pomocą aplikacji / programów do wideokonferencji. Po każdej lekcji online prowadzący zajęcia radcowie prawni są do dyspozycji uczniów i chętnie odpowiadają na pytania.

Wydarzenia

Edukacja Prawna

Skip to content