Podsumowanie projektu edukacyjnego

26 lutego br. Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” zawarła porozumienie o współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie.
Zawarte Porozumienie ma na celu usankcjonowanie współpracy pomiędzy radcami prawnymi działającymi przy Fundacji, a Szkołą. Celem Porozumienia jest wsparcie Szkoły w zakresie edukacji prawnej uczniów, a także zwiększanie świadomości prawnej dzieci i młodzieży szkolnej.

W okresie od 15 do 25 marca 2021 r., w ramach zawartego porozumienia o współpracy odbyły się we wszystkich klasach 4-8 zajęcia pt. „Przemoc rówieśnicza i jej konsekwencje prawne”.

Zajęcia poprowadziła radca prawny dr Małgorzata Szreniawska.

W ramach zajęć przedstawione zostały informacje na temat zjawiska przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni. Uczniowie dowiedzieli się, jak reagować na przemoc rówieśniczą oraz poznali możliwości pomocy, z której mogą skorzystać młode osoby doświadczające przemocy ze strony rówieśników lub będące jej świadkami.

Podczas prowadzonych z uczniami zajęć dostrzec można było potrzebę poruszania tej tematyki, ponieważ to właśnie uczniowie wskazywali różne sposoby stosowania wobec nich przemocy. Ważnym elementem zajęć było określanie jakie działania mogą świadczyć o stosowaniu przemocy, a także jakie konsekwencje ponieść może sprawca takich działań. Tematyka zajęć była przedstawiana w taki sposób, by z jednej strony wywołać efekt zniechęcający do stosowania przemocy wobec rówieśników, a z drugiej wesprzeć uczniów w informowaniu o każdym przypadku stosowania wobec nich przemocy.

Wydarzenia

Edukacja Prawna

Skip to content