Zaproszenie do udziału w bezpłatnych seminariach dla osób zainteresowanych mediacją

Centrum Arbitrażu i Mediacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza do udziału w drugiej edycji bezpłatnych seminariów online o tematyce dotyczącej mediacji.
Seminaria skierowane są dla wszystkich osób zainteresowanych mediacją w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Celem seminariów jest m.in. upowszechnianie i promowanie mediacji jako postępowania alternatywnego w stosunku do postępowania sądowego, wspomagającego efektywne działanie wymiaru sprawiedliwości, podniesienie świadomości społecznej w zakresie korzystania z usług mediatorów, przedstawienie przebiegu postępowania mediacyjnego, przedstawienie skutków
mediacji sądowej i pozasądowej oraz przedstawienie Krajowego Rejestru Mediatorów.
Do udziału w seminariach zapraszamy wszystkich zainteresowanych zamieszkujących lub mających stały pobyt w jednym z województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego.
*Bezpłatne seminaria dla osób zainteresowanych mediacją z pozostałych województw organizowane są w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederacja Lewiatan, Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. Seminaria zostaną przeprowadzone w formie online, przy wykorzystaniu platformy ClickMeeting.
Na spotkaniach nie obowiązują limity miejsc.

Aktualne terminy spotkań:
• 13 październik 2022 r. – dla osób z woj. lubelskiego,
Czas trwania: 16:00 – 20:30
Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 11 październik
2022 r. do godz. 23:59.

Więcej informacji w załączeniu.
CZYTAJ WIĘCEJ

Obchody  Tygodnia Mediacji w dniach 17-21 października 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Lublinie

W dniu 18 października 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Lublinie odbędzie się Lubelskie Mediacyjne Forum Otwartych Drzwi w ramach którego zostaną wygłoszone referaty o tematyce związanej z mediacjami przez zaproszonych gości. Program Konferencji zostanie zamieszczony na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie.

Natomiast w dniu 21 października 2022 roku odbędzie się Konferencja podsumowująca działania za 2021 roku związane z programem „Mediacje rówieśnicze w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”. Program Konferencji zostanie zamieszczony na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie.

Zapraszamy do uczestnictwa.

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content