Edukacja

Zajęcia tematyczne dla dzieci dotyczące wykonywania zawodu radcy prawnego

We wtorek i czwartek (25 i 27 kwietnia br.) w Przedszkolu numer 57 w Lublinie odbyły się zajęcia tematyczne dotyczące wykonywania zawodu radcy prawnego. Zajęcia poprowadziła aplikantka radcowska Katarzyna Wawszczak-Romańska.

Dzieci dowiedziały się m.in. na czym polega praca radcy prawnego, ile Okręgowych Izb Radców Prawnych mieści się w Polsce. Poznały też inne zawody prawnicze i z pomocą misia Togusia oraz jego kolegów nauczyły się rozróżniać poszczególne zawody. Miały także możliwość zobaczenia jak wygląda schemat sali sądowej.

Wspólnie przeczytana bajka o przygodach radców prawnych Darii i Radka, zachęciła dzieci do rozmowy o ich prawach i obowiązkach. Następnie w ramach pracy grupowej dzieci przygotowały plakaty dotyczące praw dziecka.

CZYTAJ WIĘCEJ
Edukacja

15 marca – Dzień Edukacji Prawnej

„Sprawczy obywatel” to hasło przewodnie tegorocznego Dnia Edukacji Prawnej oznaczający, że znajomość prawa jest podstawą skutecznej aktywności obywateli naszego kraju. Z ramienia Fundacji OIRP w Lublinie „Znam Prawo” mec. Sylwia Brzezińska poprowadziła zajęcia w jednej z lubelskich szkół podstawowych. Tematem zajęć dedykowanych klasom 5-8 była „Przemoc rówieśnicza i jej konsekwencje prawne”.

CZYTAJ WIĘCEJ
Pro bono

Przekaż 1,5% podatku Fundacji

Chcemy zwiększać świadomość prawną społeczeństwa, promować zawód radcy prawnego oraz wskazywać zalety i korzyści płynące z profesjonalnej pomocy prawnej.

Prosimy o przekazanie 1,5% podatku Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie – numer KRS 0000610238.

CZYTAJ WIĘCEJ
Edukacja

Porozumienie z Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Lublinie

W poniedziałek 6 marca br. w siedzibie lubelskiej izby Fundacja OIRP w Lublinie Znam Prawo podpisała porozumienie z Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Lublinie.

Zawarte Porozumienie sankcjonuje współpracę radców prawnych działających przy Fundacji na rzecz Liceum i jego uczniów. Celem Porozumienia jest wsparcie w zakresie edukacji prawnej uczniów, a także zwiększanie świadomości prawnej dzieci i młodzieży szkolnej. W ramach zawartego Porozumienia radcowie prawni będą prowadzić wykłady oraz zajęcia warsztatowe dla uczniów, a w razie zgłaszanych potrzeb, również wspierać kadrę nauczycielską w rozwiązywaniu problemów prawnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Pro bono

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2023

W związku z obchodzonym od 20 do 26 lutego 2023 r. „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie wraz z Fundacją OIRP w Lublinie “Znam Prawo” informuje, że wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem, które chcą skorzystać z konsultacji z radcą prawnym, są proszone o kontakt telefoniczny z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Lublinie, celem uzyskania pomocy prawnej.

Numer telefonu: 81 532-06-95

W dniach 20-24 lutego 2023 roku w godz. 9:00-12:00 odbędą się dyżury, podczas których informacji o uprawnieniach przysługujących osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielać będą radcy prawni.

Idea  „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” związana jest z obchodzonym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, ustanowionym przez Sejm na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku – jego celem jest monitorowanie sytuacji ofiar przestępstw oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy ich położenia. Inicjatorem akcji jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Niezależnie od obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy udzielanej w ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, finansowanej ze środków Funduszu Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej  – Funduszu Sprawiedliwości w ramach Linii Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem telefonu: +48 222 309 900 oraz  z bezpłatnej pomocy doraźnej oferowanej przez podmioty, których adresy znajdują się na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/.

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content