Edukacja

Zajęcia dotyczące wykonywania zawodu radcy prawnego w szkole podstawowej

W dniu 5 czerwca 2024 r. przeprowadzone zostały przez r.pr. Martę Sawicką z OIRP w Lublinie zajęcia w jednej z trzecich klas Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim. Lekcja miała na celu przybliżenie uczniom istoty zawodu radcy prawnego w szczególności, jak również innych zawodów prawniczych: sędziego, prokuratora i adwokata. W ciekawej prezentacji multimedialnej zaprezentowano urzędowe stroje każdego z prawników. Poruszono  kwestie odpowiedzialności nieletnich w świetle nowej ustawy z 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich oraz omówiono prawa dzieci. Wyliczone także zostały źródła prawa w Polsce, ze szczególnym naciskiem na omówienie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przyniesione przez radcę kodeksy i komentarze pomogły zwizualizować budowę przepisów i podstawowych aktów. Na zakończenie dzieci skrupulatnie oglądały plastikową figurkę Temidy – bogini sprawiedliwości, z namysłem stwierdzając, że gdzieś już taką widziały…

Po zajęciach każde z dzieci otrzymało przygotowany przez Izbę upominek w postaci książeczki, lizaka i naklejek. Chłopiec, który wykazał się największą wiedzą prawniczą zabrał do domu dodatkowo pluszowego Misia Radcę Prawnego.

Po wizycie w szkole pojawiła refleksja, iż tego typu zajęcia wydają się potrzebne: z jednej strony poszerzają wiedzę dzieci na tematy „prawnicze”, z drugiej – pomagają zobrazować niejako kim jest radca prawny, czym się zajmuje i że to właśnie do niego warto jest zwrócić się o pomoc.

CZYTAJ WIĘCEJ
Edukacja

Jubileuszowa X edycja Konkursu Wiedzy o Prawie

W tym roku miała miejsce jubileuszowa, X edycja Konkursu Wiedzy o Prawie, organizowanego przez Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości prawnej i obywatelskiej uczniów, zachęcenie do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych województwa lubelskiego. W finale drużyna uczniów odpowiada przed jury na cztery, wylosowane przez siebie pytania o różnym, ale wysokim stopniu trudności. Jak co roku Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” ufundowała na rzecz zwycięzców nagrody rzeczowe. W bieżącej edycji I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie, II miejsce Szkoła Podstawowa nr 6 im Jana Pawła II w Kraśniku, III miejsce Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie. Gratulujemy!

CZYTAJ WIĘCEJ
Edukacja

Fundacja zaproszona do udziału w spotkaniach koordynacyjnych Lubelskiej Grupy Koordynacyjnej

Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością informujemy, iż nasza Fundacja została zaproszona do udziału w spotkaniach koordynacyjnych Lubelskiej Grupy Koordynacyjnej. Jest to Grupa działająca pod auspicjami Wojewody Lubelskiego oraz Dyrektora Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców w Lublinie (UNHCR). W comiesięcznych spotkaniach uczestniczą przedstawiciele 30 organizacji pozarządowych działających na terenie województwa lubelskiego. Prace Grupy skupiają się na koordynowaniu pomocy uchodźcom, nawiązywaniu współpracy we wspólnych działaniach oraz wzajemnym wspieraniu w działaniach pro bono. W spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w dniu 23 maja 2024 r. uczestniczyła nasza Wiceprezes r.pr. Małgorzata Szreniawska. Cieszymy się, iż możemy być członkiem tak szacownego gremium, dzielić się naszym doświadczeniem, przyczyniać się do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa oraz oferować swoje wsparcie w działaniach przeciwko dyskryminacji wśród dzieci i młodzieży. W przyszłości będziemy się starać uczestniczyć w wielu projektach mających na celu edukację dzieci o ich prawach i obowiązkach.

CZYTAJ WIĘCEJ
Mediacja

Lubelska Wiosna Mediacyjna

W dniu 26 kwietnia 2023 r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43 odbyła się Konferencja w ramach corocznego wydarzenia Lubelskiej Wiosny Mediacyjnej.

Celem konferencji odbywających się corocznie pod nazwą Lubelska Wiosna Mediacyjna jest wypracowanie wspólnej platformy wymiany doświadczeń oraz zapoznanie się ze zmianami, które są wprowadzane w temacie mediacji. W tegorocznych wystąpieniach podkreślana była rola fachowego pełnomocnika procesowego w mediacji (Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie oraz Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Lublinie). Przedstawiano również praktyczne uwagi pracy mediatora w kontekście skuteczności mediacji (sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie w stanie spoczynku, stały mediator  – Marta Gierczak), jak i pozasądowe postępowania rozwiązywania sporów rynku finansowego przy Rzeczniku Finansowym (Departament  Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Biuro Rzecznika Finansowego w Warszawie). Ponadto zaprezentowana zastała działalność Ośrodka Mediacyjnego przy Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” – zarówno w sferze prowadzenia postępowań mediacyjnych jak i działań podejmowanych w kierunku popularyzowania idei mediacji.

W konferencji wzięli udział sędziowie, przedstawiciele ośrodków mediacyjnych, przedstawiciele korporacji prawniczych – radcowie prawni oraz adwokacki, mediatorzy, kuratorzy oraz osoby związane z mediacjami.

CZYTAJ WIĘCEJ
Mediacja

Inauguracja V edycji konkursu „Ambasador Mediacji”

Krajowa Izba Radców Prawnych oraz Ogólnopolska Sieć ,,Ośrodki Mediacji Radców Prawnych ‘’ zaprasza do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Ambasador Mediacji” promującego mediację, jako pozasądową, efektywną metodę rozwiązywania sporów.

Do udziału w Konkursie mogą być nominowane osoby fizyczne lub inne podmioty, które w roku 2023 w szczególny sposób wyróżniły się wykorzystaniem instytucji mediacji lub jej promowaniem, w szczególności poprzez prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji wiedzy związanej z mediacją, w tym poprzez organizowanie projektów edukacyjnych lub publikacje.

Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje ośrodkom mediacji zrzeszonym w Ogólnopolskiej Sieci „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych” lub dziekanom okręgowych izb radców prawnych, przy których ośrodek mediacji nie został jeszcze wyodrębniony.

Kapitułę konkursu tworzą kierownicy ośrodków mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych i przewodniczący Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Krajowej Rady Radców Prawnych.

Laureat konkursu otrzyma honorowy tytuł „Ambasadora Mediacji” oraz specjalną statuetkę. Termin na zgłaszanie kandydatów do tytułu upływa 10 maja 2024 r., natomiast wyniki zostaną ogłoszone do 31 maja. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: kirp@kirp.pl

Laureatami konkursu w poprzednich jego edycjach konkursu byli: Maria Młotkowska – radca prawny, dyrektor Biura Prawnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy; Agnieszka Owczarewicz – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Stowarzyszenie „Warto Mediować” z Poznania oraz Tomasz Kałużny – Sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu „Ambasador Mediacji” dostępny jest do pobrania z załącznika poniżej.

regulamin-konkursu-ambasador-mediacji.pdf (kirp.pl)

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content