Edukacja

Podziękowania za aktywny udział i finansowe wsparcie międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Ogólne Dyrektywy ADR a specyfika mediacji medycznych”

Publikujemy otrzymane na ręce Pana Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie prof. Arkadiusza Berezy, a skierowane do Ośrodka Mediacyjnego Fundacji Znam Prawo przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie – podziękowania za aktywny udział i finansowe wsparcie międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Ogólne Dyrektywy ADR a specyfika mediacji medycznych”.

CZYTAJ WIĘCEJ
Edukacja

Bezpieczeństwo w sieci. Aspekty prawne

We wtorek, 13 czerwca z ramienia Fundacji OIRP w Lublinie „Znam Prawo”, mec. Małgorzata Szreniawska poprowadziła zajęcia w jednej z lubelskich szkół podstawowych. Tematem zajęć dedykowanych klasom 5 było „Bezpieczeństwo w sieci. Aspekty prawne”. Celem zajęć było przybliżenie uczniom zarówno dobrodziejstw, jak zagrożeń, z jakimi wiąże się korzystanie z Internetu. Temat niezwykle istotny, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wakacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
Pro bono

Działania wspierające ukraińską społeczność akademicką oraz osoby dotknięte wojną

Lublin jest jednym z głównych miast, w którym obywatele Ukrainy znaleźli schronienie uciekając przed konfliktem wojennym. Według danych Urzędu Miasta w 2022 r. ponad 2 mln uchodźców zatrzymało się w Lublinie przejazdem. Kontekst wojenny postawił przed mieszkańcami naszego regionu ogromne wyzwanie. Dlatego już od pierwszych dni wojny Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie i Okręgowa Izba Radców Prawnych podjęły szereg działań wspierających ukraińską społeczność akademicką oraz osoby dotknięte wojną.

Studenci z Ukrainy stanowią najliczniejszą grupę, która kształci się w Polsce, również w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studenci i doktoranci z Ukrainy stanowią dominującą część cudzoziemców.

Dzięki wsparciu Fundacji „Znam Prawo” działającej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, w okresie od kwietnia do maja br. studenci UMCS, którzy bezpośrednio zostali dotknięci skutkami trwającej wojny i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej korzystają z bezpłatnych obiadów w Stołówce Akademickiej „Trójka”. Jest to ogromna, potrzebna i realna pomoc dla studentów których życie zmieniło się na skutek wojny.

CZYTAJ WIĘCEJ
Edukacja

Zajęcia tematyczne dla dzieci dotyczące wykonywania zawodu radcy prawnego

We wtorek i czwartek (25 i 27 kwietnia br.) w Przedszkolu numer 57 w Lublinie odbyły się zajęcia tematyczne dotyczące wykonywania zawodu radcy prawnego. Zajęcia poprowadziła aplikantka radcowska Katarzyna Wawszczak-Romańska.

Dzieci dowiedziały się m.in. na czym polega praca radcy prawnego, ile Okręgowych Izb Radców Prawnych mieści się w Polsce. Poznały też inne zawody prawnicze i z pomocą misia Togusia oraz jego kolegów nauczyły się rozróżniać poszczególne zawody. Miały także możliwość zobaczenia jak wygląda schemat sali sądowej.

Wspólnie przeczytana bajka o przygodach radców prawnych Darii i Radka, zachęciła dzieci do rozmowy o ich prawach i obowiązkach. Następnie w ramach pracy grupowej dzieci przygotowały plakaty dotyczące praw dziecka.

CZYTAJ WIĘCEJ
Edukacja

15 marca – Dzień Edukacji Prawnej

„Sprawczy obywatel” to hasło przewodnie tegorocznego Dnia Edukacji Prawnej oznaczający, że znajomość prawa jest podstawą skutecznej aktywności obywateli naszego kraju. Z ramienia Fundacji OIRP w Lublinie „Znam Prawo” mec. Sylwia Brzezińska poprowadziła zajęcia w jednej z lubelskich szkół podstawowych. Tematem zajęć dedykowanych klasom 5-8 była „Przemoc rówieśnicza i jej konsekwencje prawne”.

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content