Pro bono

Przekaż 1,5% podatku Fundacji

Chcemy zwiększać świadomość prawną społeczeństwa, promować zawód radcy prawnego oraz wskazywać zalety i korzyści płynące z profesjonalnej pomocy prawnej.

Prosimy o przekazanie 1,5% podatku Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie – numer KRS 0000610238.

CZYTAJ WIĘCEJ
Edukacja

Porozumienie z Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Lublinie

W poniedziałek 6 marca br. w siedzibie lubelskiej izby Fundacja OIRP w Lublinie Znam Prawo podpisała porozumienie z Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Lublinie.

Zawarte Porozumienie sankcjonuje współpracę radców prawnych działających przy Fundacji na rzecz Liceum i jego uczniów. Celem Porozumienia jest wsparcie w zakresie edukacji prawnej uczniów, a także zwiększanie świadomości prawnej dzieci i młodzieży szkolnej. W ramach zawartego Porozumienia radcowie prawni będą prowadzić wykłady oraz zajęcia warsztatowe dla uczniów, a w razie zgłaszanych potrzeb, również wspierać kadrę nauczycielską w rozwiązywaniu problemów prawnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Pro bono

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2023

W związku z obchodzonym od 20 do 26 lutego 2023 r. „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie wraz z Fundacją OIRP w Lublinie “Znam Prawo” informuje, że wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem, które chcą skorzystać z konsultacji z radcą prawnym, są proszone o kontakt telefoniczny z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Lublinie, celem uzyskania pomocy prawnej.

Numer telefonu: 81 532-06-95

W dniach 20-24 lutego 2023 roku w godz. 9:00-12:00 odbędą się dyżury, podczas których informacji o uprawnieniach przysługujących osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielać będą radcy prawni.

Idea  „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” związana jest z obchodzonym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, ustanowionym przez Sejm na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku – jego celem jest monitorowanie sytuacji ofiar przestępstw oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy ich położenia. Inicjatorem akcji jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Niezależnie od obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy udzielanej w ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, finansowanej ze środków Funduszu Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej  – Funduszu Sprawiedliwości w ramach Linii Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem telefonu: +48 222 309 900 oraz  z bezpłatnej pomocy doraźnej oferowanej przez podmioty, których adresy znajdują się na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/.

CZYTAJ WIĘCEJ
Szkolenia

Zostań mediatorem – szkolenie podstawowe

Informujemy o rozpoczęciu zapisów na szkolenie z mediacji „Zostań mediatorem – szkolenie podstawowe” organizowane po raz 29 przez Ośrodek Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy (w formie on-line na platformie zoom).

Szkolenie z mediacji zawiera program wzbogacony o panel negocjacyjny (kolory osobowości, analiza transakcyjna) ale też o mediacje transgraniczne.

Termin szkolenia: 4, 5, 6, 17, 18, 19 marca 2023 r.

  • 4 marca piątek od godź 13.00- 19.30
  • 5 marca sobota od 9.00-18.30
  • 6 marca, niedziela od 9.00-1600
  • 17 marca, piątek od 11.30-19.30
  • 18 marca, sobota od 9.00-16:00
  • 19 marca, niedziela od 9.00-15.00

Czas trwania: 43 godziny zegarowe, grupy do 20 osób.

Cena: 1950 zł.

Zapisy do 13 marca 2023 r.

Szczegóły: https://om.oirp.bydgoszcz.pl/szkolenie/zostan-mediatorem-mediacje-podstawowe/

CZYTAJ WIĘCEJ
Edukacja

Uniwersytet Prawa – symulacja rozprawy karnej: 3 luty 2023 r.

W dniu 03 lutego 2023 r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Lublinie odbyła się kolejna symulacja rozprawy karnej przygotowana przez radców prawnych i aplikantów działających w ramach Fundacji Znam Prawo. Symulacja rozpraw organizowana jest przez Sąd Okręgowy w Lublinie w ramach tzw. Uniwersytet Prawa oraz we współpracy z Fundacją Znam Prawo oraz studentami Wydziału Prawa UMCS.

W dniu 03 lutego 2023 r. radcy prawni oraz studenci UMCS przeprowadzili symulację rozprawy karnej dla młodzieży licealnej. Młodzież kolejny raz miała szansę zapoznać się z procedurą karną oraz innymi aspektami prawnymi prowadzonego procesu. Uczniowie brali czynny udział w rozprawie występując w roli oskarżonych, poszkodowanych oraz świadków. Młodzież licealna po przeprowadzonej rozprawie aktywnie uczestniczyła w dyskusji z udziałem Wiceprezes Sądu Okręgowego Panią Wiesławą Stelmaszczuk-Tarachą, Panią Prokurator Katarzyną Obarą i Kuratorem Sądowym oraz Radcami Prawnymi Sylwią Brzezińską, Igą Lalak oraz Erykiem Pietrusińskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content