IV Ogólnopolski Turniej Negocjacyjno-Mediacyjny: Kraków, 4-5 października 2022 r.

W dniach 4-5 października 2022 r. w Krakowie na Tauron Arenie odbędzie się IV Ogólnopolski Turniej Negocjacyjno-Mediacyjny. Przedstawiciele jednych z największych firm w Polsce, zmierzą się ze sobą w negocjacjach biznesowych i mediacjach gospodarczych, a doświadczone jury wybierze zwycięzców, przyznając im atrakcyjne nagrody adekwatne do branży sponsora. Zapraszamy do zapoznania się z programem i udziału.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Pomoc prawna w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

W związku z obchodzonym od 21 do 27 lutego 2022 r. „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie wraz z Fundacją OIRP w Lublinie „Znam Prawo” informuje, że wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem, które chcą skorzystać z konsultacji z radcą prawnym, są proszone o kontakt telefoniczny z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Lublinie, celem uzyskania pomocy prawnej. Numer telefonu: 81 532-06-95.
Idea  „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” związana jest z obchodzonym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, ustanowionym przez Sejm na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku – jego celem jest monitorowanie sytuacji ofiar przestępstw oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy ich położenia. Inicjatorem akcji jest Ministerstwo Sprawiedliwości.
Niezależnie od obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy udzielanej w ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, finansowanej ze środków Funduszu Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej  – Funduszu Sprawiedliwości. Więcej informacji pod adresem: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/
CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Zachęcamy do wskazania naszej Fundacji – jako podmiotu uprawnionego do otrzymania 1% Państwa podatku

Na początku października 2018 roku Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego. Status ten otrzymują organizacje działające pro bono, które wszystkie pozyskiwane środki finansowe przeznaczają są na realizację celów statutowych, ważnych społecznie, a ich aktywność skupia się na wspieraniu publicznego dobra.

Środki pozyskane w ramach 1% pozwolą na:

  • rozwinięcie działań edukacyjnych;
  • poprawienie komunikacji z otoczeniem;
  • wsparcie akcji charytatywnych;
  • rozwijanie mediacji prowadzonej przez radców prawnych;
  • objęcie wsparciem prawnym i edukacyjnym kolejnych grupy odbiorców;

Jednocześnie Zarząd Fundacji pragnie podziękować za dotychczasowe Państwa wsparcie w ramach 1 %.

Na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności znajduje się wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku – https://www.niw.gov.pl

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT należy wpisać numer

KRS: 0000610238

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Lekcje Prawa – XXIV LO

Dnia 7 czerwca 2021 roku w formule stacjonarnej odbyło się spotkanie klasy drugiej XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie z radcą prawnym Michałem Czerwonką.

W ten sposób zakończył się kolejny cykl spotkań w roku szkolnym 2020/2021 z przedstawicielami Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”.

 Uczniowie podjęli dyskusję nad granicami wolności osobistej, prawami i obowiązkami obywatela, poznali charakterystykę zawodów prawniczych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

VII edycja Konkursu Wiedzy o Prawie

Dnia 2 czerwca 2021 roku po raz kolejny Partner Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” – Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie zrealizował Konkurs Wiedzy o Prawie.

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości prawnej uczniów.

Po dogrywce, I miejsce i największą pulę nagród zdobyła Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie, II miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II z Bełżyc, III miejsce Szkoła Podstawowa nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie.

W zmaganiach konkursowych uczestniczyły także szkoły podstawowe nr 24, 50, 51, 52, 57 z Lublina oraz Szkoła Podstawowa z Woli Przybysławskiej.

Współorganizatorem zmagań konkursowych był Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, przy współpracy: Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Okręgowej Izby Radców Prawnych w tym Fundacji OIRP „Znam Prawo”, Izby Adwokackiej i Izby Notarialnej w Lublinie oraz ogólnopolska Fundacja Edukacji Prawnej Iustitia.

Wydarzeniem towarzyszącym konkursowi było spotkanie uczniów klasy pierwszej XXIV Liceum Ogólnokształcącego z sędzią Sądu Apelacyjnego Panem Bogdanem Radomskim, a klasy drugiej z Panem r.pr. Michałem Czerwonką.

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content