Wydarzenia

Edukacja Prawna – Lekcje Online

Edukacja Prawna prowadzona przez radców prawnych wspierających Fundację Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” skierowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich. Najczęściej wybieranymi tematami lekcji są: prawa obywatelskie, zawody prawnicze, pozasądowe metody rozwiązywania konfliktów, struktura sądownictwa, prawo rodzinne.

Nowym partnerem Fundacji w realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej jest Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie. W dniu 24 lutego 2021 roku odbyły się pierwsze zajęcia z uczniami w formie lekcji online. Lekcja poprowadzona była prze r.pr. Michała Czerwonkę, a jej tematyką były zawody prawnicze.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Kolejne porozumienie o współpracy

W piątek 26 lutego br. Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” zawarła Porozumienie o współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie. Fundację reprezentowała mec. Małgorzata Szreniawska.

Zawarte Porozumienie ma na celu usankcjonowanie współpracy pomiędzy radcami prawnymi działającymi przy Fundacji, a Szkołą. Celem Porozumienia jest wsparcie Szkoły w zakresie edukacji prawnej uczniów, a także zwiększanie świadomości prawnej dzieci i młodzieży szkolnej. W ramach zawartego Porozumienia radcowie prawni prowadzić będą wykłady oraz zajęcia warsztatowe dla uczniów, a w razie zgłaszanych potrzeb również wspierać kadrę nauczycielską w rozwiązywaniu problemów prawnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 2021

Idea obchodów Tygodnia Pomocy  Pokrzywdzonym Przestępstwem zrodziła się w 2000 r. i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

W tym roku Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zaplanowano w dniach od 22 do 28 lutego.

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem powinna być wielowymiarowa, rzadko ogranicza się tylko do jednego modelu postępowania. Między innymi z tego względu podczas „Tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”  wiele różnych instytucji otworzy swoje podwoje, by w szczególny sposób tej pomocy udzielać – np. służąc poradą prawną czy psychologiczną, informacją o możliwych drogach postępowania.

Radcowie prawni Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie pełnić będą swoje dyżury w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w formie telefonicznej w następujących terminach: 22.02.2021 r. (w godzinach: 13.00-16.00), 23.02.2021 r. (w godzinach: 14.00-16.00), 24.02.2021 r. (w godzinach: 10.00-12.00 oraz 13.00-16.00), 25.02.2021 r. (w godzinach: 12.00-14.00), 26.02.2021 r. (w godzinach: 13.00-16.00).

Kontakt telefoniczny pod numerem: 81 5320695.

Osoby pokrzywdzone mogą się również głosić do Okręgowego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Lublinie, ul. Bernardyńska 5 – kontakt telefoniczny: 81 5343887.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Wywiad radiowy

11 grudnia 2020 roku gościem Nowego Radia był mec. Michał Czerwonka, Prezes Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych „Znam Prawo” w Lublinie.  Audycja składał się z kliku części: omówione zostały nowe rozwiązania wprowadzone przepisami tzw. ustawy „antyprzemocowej”, które weszły w życie 30 listopada 2020 r., w drugiej części rozmowy przedstawione zostały zadania i cele Fundacji „Znam Prawo” oraz działania edukacyjne podejmowane przez lubelskich radców prawnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Edukacja Prawna – Lekcje Online

Edukacja Prawna prowadzona przez radców prawnych Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” skierowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich.

Zapraszamy przedstawicieli placówek oświatowych do kontaktu z Fundacją celem ustalenia szczegółów lekcji prawa online (kontakt@fundacjaznamprawo.pl). Najczęściej wybierane tematy lekcji to: zawody prawnicze, pozasądowe metody rozwiązywania konfliktów, prawa obywatelskie, struktura sądownictwa, prawo rodzinne. Lekcje online trwają 45 minut i są prowadzone za pomocą aplikacji / programów do wideokonferencji. Po każdej lekcji online prowadzący zajęcia radcowie prawni są do dyspozycji uczniów i chętnie odpowiadają na pytania.

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content