Wydarzenia

1% dla Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”

Zachęcamy do wskazania naszej Fundacji – jako podmiotu uprawnionego do otrzymania 1%  Państwa podatku.

Na początku października 2018 roku Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Lublinie „Znam Prawo” otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego. Status ten otrzymują organizacje działające pro bono, które wszystkie pozyskiwane środki finansowe przeznaczają są na realizację celów statutowych, ważnych społecznie, a ich aktywność skupia się na wspieraniu publicznego dobra.

Formuła organizacji pożytku publicznego wiąże się z licznymi obowiązkami organizacji,
w szczególności w przestrzeni sprawozdawczości i transparentności działań, ale jednocześnie pozwala na skorzystanie z szeregu przywilejów i różnorodnych form działania.

Środki pozyskane w ramach 1% pozwolą na:

 • rozwinięcie działań edukacyjnych;
 • poprawienie komunikacji z otoczeniem;
 • wsparcie akcji charytatywnych;
 • rozwijanie mediacji prowadzonej przez radców prawnych;
 • objęcie wsparciem prawnym i edukacyjnym kolejnej grupy odbiorców – m.in. Seniorów;

Jednocześnie Zarząd Fundacji pragnie podziękować za dotychczasowe Państwa wsparcie w ramach 1 %.

Na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności znajduje się wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok w 2020 roku – https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT należy wpisać numer

KRS: 0000610238

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Dyżur ekspercki – działania edukacyjne Fundacji

29 stycznia 2020 roku po raz kolejny przedstawiciel Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych „Znam Prawo” w Lublinie był gościem programu telewizyjnego, emitowanego w paśmie porannym TVP 3 Lublin.

Spotkanie w studiu telewizyjnym było również okazją do rozmowy na temat działań w zakresie edukacji prawnej podejmowanych przez Fundację i konieczności ich kontynuowania. Dyżur ekspercki r.pr. Michała Czerwonki składał się z kilku części. Pomiędzy dwoma rozmowami na żywo z prowadzącymi, miał miejsce dwugodzinny dyżur telefoniczny, dedykowany w szczególności osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz dotyczący problematyki prawa rodzinnego.

Jednym z priorytetów działania Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” jest podnoszenie świadomości prawnej obywateli, a także promowanie zawodu radcy prawnego. Cel ten realizowany jest na bieżąco poprzez cykliczne wizyty członków zarządu Fundacji w lokalnych mediach w charakterze ekspertów oraz gości programów informacyjno – publicystycznych oraz wypowiedzi na łamach prasy lokalnej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Konferencja prasowa  podsumowującą realizację projektu „Prawo Przeciw Dyskryminacji”

W dniu 10 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie odbyła się konferencja prasowa  podsumowującą realizację projektu  „Prawo Przeciw Dyskryminacji” -Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji. Projekt zrealizowany został ze środków Miasta Lublin.

W konferencji prasowej uczestniczyli:

 • r. pr. Michał Czerwonka – Prezes Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
 • Marian Klimczak – Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie
 • dr Anna Szymczyk – Furgał – opiekun merytoryczny projektu ze strony szkoły
 • Uczniowie Zespołu Szkół nr 5 – uczestnicy projektu

W ramach projektu radcowie prawni zrealizowali zajęcia dla uczniów lubelskich szkół. Zajęcia prowadzone były w oparciu o trzy moduły: Prawa człowieka i obywatela, Prawo przeciwko dyskryminacji, Komunikacja, spór bez agresji.

Celami działań było:

 • przeciwdziałanie agresji w życiu codziennym, zawodowym, publicznym,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji,
 • podnoszenie świadomości prawnej młodzieży,
 • budowanie postawy szacunku wobec prawa,
 • budowanie postaw obywatelskich,

W zajęciach dydaktycznych wzięło udział ok. 1000 uczniów z lubelskich szkół, zrealizowano 120 godzin dydaktycznych zajęć.

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content