Edukacja Prawna

W dniach 30 września i 2 października bieżącego roku mec. Michał Czerwonka spotkał się z podopiecznymi specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Agape Club działającej przy ul. Bernardyńskiej 5 w Lublinie. Dzieci i młodzież wzięły udział w lekcjach prawa. Tematyka zajęć obejmowała: prezentację podstawowych zagadnień prawnych, z którymi najmłodsi obywatele spotkają się na co dzień, przedstawienie zawodów prawniczych, pochylenie się nad podstawowymi i jednocześnie najważniejszymi wartościami tj. Sprawiedliwość, Wolność, Demokracja, Odpowiedzialność. W zajęciach wykorzystane były również bajki filozoficzne – zebrane i zaprezentowane w publikacji Michela Piquemala.

Skip to content