Podsumowanie działań przedstawicieli Zarządu Fundacji w zakresie edukacji prawnej

Zbliżający się koniec roku 2022 pozwala podsumować działania przedstawicieli Zarządu Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam prawo” w zakresie edukacji prawnej.

Fundacja kontynuuje misję prowadzenia zajęć wśród wszystkich grup wiekowych. Po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 udało się powrócić do zajęć w formule stacjonarnej. W ostatnim kwartale tego roku radca prawny dr Małgorzata Szreniawska prowadziła zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 58, gdzie omawiana była tematyka przemocy rówieśniczej, jak i praw i obowiązków dziecka. W dniu 1 grudnia 2022 r. Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny OIRP w Lublinie odwiedziła klasa I a ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Lublinie. Z kolei w Zamościu mec. Szreniawska poprowadziła wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na temat relacji z urzędem i zasad funkcjonowania administracji publicznej.

W ramach działalności statutowej Fundacja nawiązała również współpracę z Sądem Okręgowym w Lublinie – organizatorem tzw. Uniwersytetu Prawa. W ramach Uniwersytetu organizowane są symulacje rozpraw z udziałem dzieci i młodzieży z lubelskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 18 listopada br. miała miejsce pierwsza symulacja współorganizowana przez radców prawnych, prokuratorów oraz studentów prawa UMCS. Następna symulacja została zaplanowana na dzień 16 grudnia br. W ramach współpracy z Uniwersytetem Prawa planowane jest podjęcie dalszych działań na rzecz podnoszenia świadomości prawnej dzieci i młodzieży w formie szkoleń i paneli dyskusyjnych. Od 2023 r. w ramach Fundacji będą prowadzone również zajęcia w szkołach na terenie całego województwa. Na chwilę obecną przyjmujemy zgłoszenia szkół chętnych wziąć udział w projekcie. Chęć udziału w projekcie zadeklarowało ponad 20 radców i aplikantów, którzy zgłosili gotowość wolontariackiego prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą. Nadal przyjmujemy zgłoszenia, zapraszamy do współpracy z Fundacją!

Wydarzenia

Edukacja Prawna

Skip to content