W piątek 26 lutego br. Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” zawarła Porozumienie o współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie. Fundację reprezentowała mec. Małgorzata Szreniawska.

Zawarte Porozumienie ma na celu usankcjonowanie współpracy pomiędzy radcami prawnymi działającymi przy Fundacji, a Szkołą. Celem Porozumienia jest wsparcie Szkoły w zakresie edukacji prawnej uczniów, a także zwiększanie świadomości prawnej dzieci i młodzieży szkolnej. W ramach zawartego Porozumienia radcowie prawni prowadzić będą wykłady oraz zajęcia warsztatowe dla uczniów, a w razie zgłaszanych potrzeb również wspierać kadrę nauczycielską w rozwiązywaniu problemów prawnych.