Wydarzenia

Aktywność obywatelska – akt wyborczy

Fundacja „Znam Prawo” od ponad czterech lat realizuje „lekcje prawa” dla uczniów. Podczas zajęć w placówkach oświatowych województwa lubelskiego radcowie prawni skupieni przy Fundacji „Znam Prawo”, bardzo często podejmują z uczniami tematykę aktywnego udziału w życiu publicznym, społecznym, obowiązkach i prawach obywatela.

Na pytanie: dlaczego należy głosować – uczniowie lubelskich szkół podczas lekcji prawa odpowiadali:

  • „Wykorzystajmy przysługujące nam prawa”
  • „Wpływajmy na otaczającą nasz rzeczywistość”
  • „Nie pozwólmy na wmówienie nam, że pojedynczy głos nie ma znaczenia”
  • „Oddanie głosu w wyborach to mój obowiązek jako obywatela”
  • „Głosując dostaję  prawo do oceny  działań polityka i rozliczenia go ze złożonych obietnic”
  • „Głosując biorę odpowiedzialność za to, co się dzieje w moim kraju i wokół nas”

Udział w wyborach jest kluczowy dla budowania sprawnego i skutecznego społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwo obywatelskie definiowane jest jako jedna z kluczowych i zarazem wyróżniających idei normatywnych europejskiej myśli i praktyki polityczno-ustrojowej, określająca szczególną strukturę działań, więzi społeczno-kulturowych i przekonań moralno-politycznych, jaką w poczuciu samodecydowania o sobie, odpowiedzialnej troski za dobro wspólne oraz jakość życia publicznego stworzyli członkowie określonego społeczeństwa.(https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/spoleczenstwo-obywatelskie;3978369.html – dostęp 01.06.2020r.)

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Konkurs Wiedzy o Prawie 2020

19 lutego 2020 r. odbył się w XXIV Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, II etap i finał Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych. Konkurs objęli swoim patronatem Prezydent Miasta Lublin, Wojewoda Lubelski, Lubelski Kurator Oświaty.

Partnerem konkursu była Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”.

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości prawnej i obywatelskiej uczniów oraz zachęcanie do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji i zdobywania wiedzy w zakresie prawa.

Do konkursu zgłosiło się 21 szkół z Lublina i województwa lubelskiego. W II etapie wzięło udział 19 szkół podstawowych. Z Lublina: szkoły nr 23, 24, 29, 34, 38, 45, 46, 47, 50, 51 i 57; spoza Lublina – uczniowie z: Bełżyc (SP nr 1), Kraśnika (SP nr 5 i 6), Nałęczowa, Niemiec, Przybysławic, Świdnika (nr 7), Woli Przybysławskiej.

I miejsce zajął zespół uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Lublinie, II miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Woli Przybysławskiej, a miejsce III – Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2020

Idea obchodów Tygodnia Pomocy  Pokrzywdzonym Przestępstwem zrodziła się w 2000 r. i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym  22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

W tym roku Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zaplanowano w dniach od 21 do 28 lutego.

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem powinna być wielowymiarowa, rzadko ogranicza się tylko do jednego modelu postępowania. Między innymi z tego względu podczas „Tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”  wiele różnych instytucji otworzy swoje podwoje, by w szczególny sposób tej pomocy udzielać – np. służąc poradą prawną czy psychologiczną, informacją o możliwych drogach postępowania.

Radcowie prawni pełnić będą swoje dyżury w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w następujących terminach: 25.02.2020 r., 26.02.2020 r., 27.02.2020 r., 28.02.2020 r. w godzinach 9.00-12.00 w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Osoby pokrzywdzone mogą się również głosić do Okręgowego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Lublinie, ul. Bernardyńska 5.

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content