Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 2021

Idea obchodów Tygodnia Pomocy  Pokrzywdzonym Przestępstwem zrodziła się w 2000 r. i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

W tym roku Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zaplanowano w dniach od 22 do 28 lutego.

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem powinna być wielowymiarowa, rzadko ogranicza się tylko do jednego modelu postępowania. Między innymi z tego względu podczas „Tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”  wiele różnych instytucji otworzy swoje podwoje, by w szczególny sposób tej pomocy udzielać – np. służąc poradą prawną czy psychologiczną, informacją o możliwych drogach postępowania.

Radcowie prawni Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie pełnić będą swoje dyżury w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w formie telefonicznej w następujących terminach: 22.02.2021 r. (w godzinach: 13.00-16.00), 23.02.2021 r. (w godzinach: 14.00-16.00), 24.02.2021 r. (w godzinach: 10.00-12.00 oraz 13.00-16.00), 25.02.2021 r. (w godzinach: 12.00-14.00), 26.02.2021 r. (w godzinach: 13.00-16.00).

Kontakt telefoniczny pod numerem: 81 5320695.

Osoby pokrzywdzone mogą się również głosić do Okręgowego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Lublinie, ul. Bernardyńska 5 – kontakt telefoniczny: 81 5343887.

Skip to content