Kampania społeczna Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur BRPO wraz z partnerami –  Naczelną Radą Adwokacką, Krajową Izbą Radców Prawnych, Radą Europy, ODIHR OBWE, Stowarzyszenie Zapobiegania Torturom (Association for the Prevention of Torture) oraz Kantar Millward Brown – prowadzi  kampanię społeczną pod hasłem „Państwo bez tortur”.

Doświadczenie KMPT zdobyte podczas ponad 1000 wizytacji w miejscach pozbawienia wolności pokazuje, że problem stosowania tortur lub innych form okrutnego i poniżającego traktowania jest
w nadal aktualny.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi znajdującymi się na stronie internetowej: https://www.rpo.gov.pl/content/panstwo-bez-tortur-kampania

Skip to content