W poniedziałek 6 marca br. w siedzibie lubelskiej izby Fundacja OIRP w Lublinie Znam Prawo podpisała porozumienie z Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Lublinie.

Zawarte Porozumienie sankcjonuje współpracę radców prawnych działających przy Fundacji na rzecz Liceum i jego uczniów. Celem Porozumienia jest wsparcie w zakresie edukacji prawnej uczniów, a także zwiększanie świadomości prawnej dzieci i młodzieży szkolnej. W ramach zawartego Porozumienia radcowie prawni będą prowadzić wykłady oraz zajęcia warsztatowe dla uczniów, a w razie zgłaszanych potrzeb, również wspierać kadrę nauczycielską w rozwiązywaniu problemów prawnych.