Lublin jest jednym z głównych miast, w którym obywatele Ukrainy znaleźli schronienie uciekając przed konfliktem wojennym. Według danych Urzędu Miasta w 2022 r. ponad 2 mln uchodźców zatrzymało się w Lublinie przejazdem. Kontekst wojenny postawił przed mieszkańcami naszego regionu ogromne wyzwanie. Dlatego już od pierwszych dni wojny Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie i Okręgowa Izba Radców Prawnych podjęły szereg działań wspierających ukraińską społeczność akademicką oraz osoby dotknięte wojną.

Studenci z Ukrainy stanowią najliczniejszą grupę, która kształci się w Polsce, również w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studenci i doktoranci z Ukrainy stanowią dominującą część cudzoziemców.

Dzięki wsparciu Fundacji „Znam Prawo” działającej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, w okresie od kwietnia do maja br. studenci UMCS, którzy bezpośrednio zostali dotknięci skutkami trwającej wojny i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej korzystają z bezpłatnych obiadów w Stołówce Akademickiej „Trójka”. Jest to ogromna, potrzebna i realna pomoc dla studentów których życie zmieniło się na skutek wojny.