W listopadzie ruszyła kolejna edycja Uniwersytetu Prawa organizowanego przez Sąd Okręgowy w Lublinie przy współpracy i zaangażowaniu Fundacji „Znam Prawo”. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem spotkań z młodzieżą jest zapoznanie ich z funkcjonowaniem sądów, poszerzenie wiedzy na temat praw i obowiązków uczniów, pokazanie przebiegu rozprawy sądowej. 17 listopada 2023 r. odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym symulacja rozprawy karnej. W tej rozprawie zaangażowali sie: r.pr. Katarzyna Jurzysta, r.pr. Ewelina Jamielniak, r.pr. Sylwia Brzezińska, apl. Aleksandra Batowska, r.pr. Bartosz Dąbek, r.pr. Konrad Drezno.