Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych „Znam Prawo” zaprasza na integracyjne szkolenie z zasad bezpiecznego posługiwania się bronią.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną (zapoznanie się z bronią palną, ogólnymi przepisami bezpieczeństwa, zachowanie w sytuacji zagrożenia, zapoznanie się z zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią palną) oraz praktyczną (budowa i obsługa broni, zasady prawidłowego celowania i pracy na spuście, strzelanie z broni krótkiej).

Termin: sobota 14 października 2023 r.
Miejsce: strzelnica Borek pod Piaskami (w Gardzienicach)
Start: godzina 15.00

Po szkoleniu integracja przy piaseckich flakach i ognisku.

Koszt: 250 zł (koszt obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne – 3 rodzaje broni, 24 strzały -możliwość dokupienia strzałów na miejscu – 3 zł/nabój, poczęstunek /piaseckie flaki lub zupa vege/, serwis kawowy, ubezpieczenie NNW).
Dojazd oraz prowiant na ognisko we własnym zakresie.
Liczba miejsc jest ograniczona praktycznym wymiarem szkolenia.

Zgłoszenia wraz z wpłatami oraz „Zgodą na wykorzystanie wizerunku” przyjmowane będą do dnia 9 października 2023 r. W przypadku rezygnacji radcy prawnego z udziału w szkoleniu po 9 października uiszczona opłata nie podlega zwrotowi bez względu na przyczynę nieobecności na szkoleniu.

Opłatę należy uiścić na konto Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” ING BANK Nr: 27 1050 1953 1000 0090 3091 9196.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: kontakt@fundacjaznamprawo.pl

Uczestnictwo w szkoleniu należy zgłaszać na załączonej karcie zgłoszenia uczestnictwa – prosimy także o dołączenie oświadczenia o ochronie danych osobowych /wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika/.

Formularz-zgloszeniowy-szkolenie Fundacja

Dodatkowe informacje: kontakt@fundacjaznamprawo.pl