Lubelskie Mediacyjne Forum Otwartych Drzwi – 27 października 2023 r. o godzina 10:00, Sala Konferencyjna im. B. Sekutowicza w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43 a.

Lubelskie Mediacyjne Forum Otwartych Drzwi organizowane jest cyklicznie i skierowane jest do mediatorów sądowych, sędziów i pracowników sądowych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, pracowników policji i służb więziennych oraz do wszystkich obywateli zainteresowanych mediacja sądową i pozasądową.

Tematem tegorocznego Forum będą zagadnienia w zakresie wszechstronnego wykorzystania mediacji, standardów szkolenia mediatorów rekomendowane przez Społeczną Radę Do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz mediacje medyczne. Uczestnicy pochylą się również nad kwestią „Mediacje — wsparcie czy zagrożeniu dla wymiaru sprawiedliwości”, „Mediacje pozasądowe — alternatywa dla procesu sądowego” oraz omówią „Praktyczne aspekty mediacji w sprawach karnych”

Szczegółowy program Konferencji dostępny jest w załączniku: Zaproszenie i program – Lubelskie Forum Otwartych Drzwi 27 10 23