W dniu 26 kwietnia 2023 r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43 odbyła się Konferencja w ramach corocznego wydarzenia Lubelskiej Wiosny Mediacyjnej.

Celem konferencji odbywających się corocznie pod nazwą Lubelska Wiosna Mediacyjna jest wypracowanie wspólnej platformy wymiany doświadczeń oraz zapoznanie się ze zmianami, które są wprowadzane w temacie mediacji. W tegorocznych wystąpieniach podkreślana była rola fachowego pełnomocnika procesowego w mediacji (Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie oraz Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Lublinie). Przedstawiano również praktyczne uwagi pracy mediatora w kontekście skuteczności mediacji (sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie w stanie spoczynku, stały mediator  – Marta Gierczak), jak i pozasądowe postępowania rozwiązywania sporów rynku finansowego przy Rzeczniku Finansowym (Departament  Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Biuro Rzecznika Finansowego w Warszawie). Ponadto zaprezentowana zastała działalność Ośrodka Mediacyjnego przy Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” – zarówno w sferze prowadzenia postępowań mediacyjnych jak i działań podejmowanych w kierunku popularyzowania idei mediacji.

W konferencji wzięli udział sędziowie, przedstawiciele ośrodków mediacyjnych, przedstawiciele korporacji prawniczych – radcowie prawni oraz adwokacki, mediatorzy, kuratorzy oraz osoby związane z mediacjami.