Zaproszenie do udziału w bezpłatnych seminariach dla osób zainteresowanych mediacją

Centrum Arbitrażu i Mediacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza do udziału w drugiej edycji bezpłatnych seminariów online o tematyce dotyczącej mediacji.
Seminaria skierowane są dla wszystkich osób zainteresowanych mediacją w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Celem seminariów jest m.in. upowszechnianie i promowanie mediacji jako postępowania alternatywnego w stosunku do postępowania sądowego, wspomagającego efektywne działanie wymiaru sprawiedliwości, podniesienie świadomości społecznej w zakresie korzystania z usług mediatorów, przedstawienie przebiegu postępowania mediacyjnego, przedstawienie skutków
mediacji sądowej i pozasądowej oraz przedstawienie Krajowego Rejestru Mediatorów.
Do udziału w seminariach zapraszamy wszystkich zainteresowanych zamieszkujących lub mających stały pobyt w jednym z województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego.
*Bezpłatne seminaria dla osób zainteresowanych mediacją z pozostałych województw organizowane są w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederacja Lewiatan, Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. Seminaria zostaną przeprowadzone w formie online, przy wykorzystaniu platformy ClickMeeting.
Na spotkaniach nie obowiązują limity miejsc.

Aktualne terminy spotkań:
• 13 październik 2022 r. – dla osób z woj. lubelskiego,
Czas trwania: 16:00 – 20:30
Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 11 październik
2022 r. do godz. 23:59.

Więcej informacji w załączeniu.
CZYTAJ WIĘCEJ

Obchody  Tygodnia Mediacji w dniach 17-21 października 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Lublinie

W dniu 18 października 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Lublinie odbędzie się Lubelskie Mediacyjne Forum Otwartych Drzwi w ramach którego zostaną wygłoszone referaty o tematyce związanej z mediacjami przez zaproszonych gości. Program Konferencji zostanie zamieszczony na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie.

Natomiast w dniu 21 października 2022 roku odbędzie się Konferencja podsumowująca działania za 2021 roku związane z programem „Mediacje rówieśnicze w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”. Program Konferencji zostanie zamieszczony na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie.

Zapraszamy do uczestnictwa.

CZYTAJ WIĘCEJ

IV Ogólnopolski Turniej Negocjacyjno-Mediacyjny: Kraków, 4-5 października 2022 r.

W dniach 4-5 października 2022 r. w Krakowie na Tauron Arenie odbędzie się IV Ogólnopolski Turniej Negocjacyjno-Mediacyjny. Przedstawiciele jednych z największych firm w Polsce, zmierzą się ze sobą w negocjacjach biznesowych i mediacjach gospodarczych, a doświadczone jury wybierze zwycięzców, przyznając im atrakcyjne nagrody adekwatne do branży sponsora. Zapraszamy do zapoznania się z programem i udziału.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Pomoc prawna w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

W związku z obchodzonym od 21 do 27 lutego 2022 r. „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie wraz z Fundacją OIRP w Lublinie „Znam Prawo” informuje, że wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem, które chcą skorzystać z konsultacji z radcą prawnym, są proszone o kontakt telefoniczny z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Lublinie, celem uzyskania pomocy prawnej. Numer telefonu: 81 532-06-95.
Idea  „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” związana jest z obchodzonym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, ustanowionym przez Sejm na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku – jego celem jest monitorowanie sytuacji ofiar przestępstw oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy ich położenia. Inicjatorem akcji jest Ministerstwo Sprawiedliwości.
Niezależnie od obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy udzielanej w ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, finansowanej ze środków Funduszu Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej  – Funduszu Sprawiedliwości. Więcej informacji pod adresem: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/
CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Zachęcamy do wskazania naszej Fundacji – jako podmiotu uprawnionego do otrzymania 1% Państwa podatku

Na początku października 2018 roku Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego. Status ten otrzymują organizacje działające pro bono, które wszystkie pozyskiwane środki finansowe przeznaczają są na realizację celów statutowych, ważnych społecznie, a ich aktywność skupia się na wspieraniu publicznego dobra.

Środki pozyskane w ramach 1% pozwolą na:

  • rozwinięcie działań edukacyjnych;
  • poprawienie komunikacji z otoczeniem;
  • wsparcie akcji charytatywnych;
  • rozwijanie mediacji prowadzonej przez radców prawnych;
  • objęcie wsparciem prawnym i edukacyjnym kolejnych grupy odbiorców;

Jednocześnie Zarząd Fundacji pragnie podziękować za dotychczasowe Państwa wsparcie w ramach 1 %.

Na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności znajduje się wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku – https://www.niw.gov.pl

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT należy wpisać numer

KRS: 0000610238

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content