Dnia 15 marca 2024 roku w Dziale Aplikacji OIRP Lublin – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie przeprowadzona została debata oksfordzka, która była zwieńczeniem Dnia Edukacji Prawnej.

W debacie uczestniczyli uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Lublinie oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Lublinie.

Licealiści debatowali nad sensem i skutecznością surowych kar w prawie karnym. Uczniowie klas II i III wymieniali się argumentami „za” i „przeciw”. Argumenty obu stron dyskusji były ciekawe, zaskakujące oraz skłaniające do weryfikacji różnych stanowisk.

Po zakończeniu debaty odbyło się głosowanie, w którym jednym głosem zwyciężyła argumentacja szkoły popierającej zaostrzenie kar za przestępstwa. Wyłoniono również najlepszych mówców debaty.

Dziękujemy licealistom za niesamowite zaangażowanie, doskonałe przygotowanie oraz interesującą wymianę zdań.

Opiekę merytoryczną nad debatą sprawowali r.pr. Katarzyna Jurzysta oraz r.pr. Cezary Lipowski, którzy pomogli uczestnikom debaty przygotować się do dyskursu.