W dniu 1 marca 2024 r. w siedzibie Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego OIRP w Lublinie odbyła się symulacja rozprawy pt. „Las”. W role zwierząt wcielili się uczniowie klasy III c Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce. Wcielając się w postacie zwierząt i myśliwych, dzieci starannie przygotowały swoje argumenty, aby jak najlepiej odzwierciedlić stanowisko każdej ze stron.

Rozprawa, która była prowadzona w sposób autentyczny, miała na celu zobrazowanie konfliktu między potrzebą ochrony lasu i jego mieszkańców. Po uważnej analizie i wysłuchaniu argumentów obu stron, sąd wydał wyrok, skazując myśliwych za zabijanie zwierząt i niszczenie lasu.

Uczestnicy symulacji wykazali się nie tylko zaangażowaniem, ale również głębokim zrozumieniem problematyki, co było rezultatem ich solidnego przygotowania do roli.

Symulacja „Las” nie tylko dostarczyła uczniom wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego i etyki w myślistwie, ale także umożliwiła im doświadczenie na własnej skórze procesu sądowego oraz zrozumienie jego znaczenia w kontekście rozwiązywania konfliktów społecznych.

Wsparcia merytorycznego udzieliła uczniom Pani mecenas Magdalena Zaburko.