Edukacja

15 marca – Dzień Edukacji Prawnej

„Sprawczy obywatel” to hasło przewodnie tegorocznego Dnia Edukacji Prawnej oznaczający, że znajomość prawa jest podstawą skutecznej aktywności obywateli naszego kraju. Z ramienia Fundacji OIRP w Lublinie „Znam Prawo” mec. Sylwia Brzezińska poprowadziła zajęcia w jednej z lubelskich szkół podstawowych. Tematem zajęć dedykowanych klasom 5-8 była „Przemoc rówieśnicza i jej konsekwencje prawne”.

CZYTAJ WIĘCEJ
Edukacja

Porozumienie z Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Lublinie

W poniedziałek 6 marca br. w siedzibie lubelskiej izby Fundacja OIRP w Lublinie Znam Prawo podpisała porozumienie z Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Lublinie.

Zawarte Porozumienie sankcjonuje współpracę radców prawnych działających przy Fundacji na rzecz Liceum i jego uczniów. Celem Porozumienia jest wsparcie w zakresie edukacji prawnej uczniów, a także zwiększanie świadomości prawnej dzieci i młodzieży szkolnej. W ramach zawartego Porozumienia radcowie prawni będą prowadzić wykłady oraz zajęcia warsztatowe dla uczniów, a w razie zgłaszanych potrzeb, również wspierać kadrę nauczycielską w rozwiązywaniu problemów prawnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Edukacja

Uniwersytet Prawa – symulacja rozprawy karnej: 3 luty 2023 r.

W dniu 03 lutego 2023 r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Lublinie odbyła się kolejna symulacja rozprawy karnej przygotowana przez radców prawnych i aplikantów działających w ramach Fundacji Znam Prawo. Symulacja rozpraw organizowana jest przez Sąd Okręgowy w Lublinie w ramach tzw. Uniwersytet Prawa oraz we współpracy z Fundacją Znam Prawo oraz studentami Wydziału Prawa UMCS.

W dniu 03 lutego 2023 r. radcy prawni oraz studenci UMCS przeprowadzili symulację rozprawy karnej dla młodzieży licealnej. Młodzież kolejny raz miała szansę zapoznać się z procedurą karną oraz innymi aspektami prawnymi prowadzonego procesu. Uczniowie brali czynny udział w rozprawie występując w roli oskarżonych, poszkodowanych oraz świadków. Młodzież licealna po przeprowadzonej rozprawie aktywnie uczestniczyła w dyskusji z udziałem Wiceprezes Sądu Okręgowego Panią Wiesławą Stelmaszczuk-Tarachą, Panią Prokurator Katarzyną Obarą i Kuratorem Sądowym oraz Radcami Prawnymi Sylwią Brzezińską, Igą Lalak oraz Erykiem Pietrusińskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
Edukacja

Uniwersytet Prawa – symulacja rozprawy karnej: 13 styczeń 2023 r.

W dniu 13 stycznia 2023 r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Lublinie odbyła się symulacja rozprawy karnej przygotowana przez radców prawnych i aplikantów działających w ramach Fundacji Znam Prawo. Symulacja rozpraw organizowana jest przez Sąd Okręgowy w Lublinie w ramach tzw. Uniwersytet Prawa oraz we współpracy z Fundacją Znam Prawo oraz studentami Wydziału Prawa UMCS.

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content