Publikujemy otrzymane na ręce Pana Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie prof. Arkadiusza Berezy, a skierowane do Ośrodka Mediacyjnego Fundacji Znam Prawo przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie – podziękowania za aktywny udział i finansowe wsparcie międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Ogólne Dyrektywy ADR a specyfika mediacji medycznych”.