Dnia 22 marca 2024 roku miała miejsce kolejna symulacja rozprawy Uniwersytetu Prawa organizowanego przez Sąd Okręgowy w Lublinie przy współpracy i zaangażowaniu Fundacji „Znam Prawo”. W symulacji uczestniczyli uczniowie drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie.

Przypominamy, że projekt Uniwersytetu Prawa skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem spotkań z młodzieżą jest zapoznanie ich z funkcjonowaniem sądów, poszerzenie wiedzy na temat praw i obowiązków uczniów, pokazanie przebiegu rozprawy sądowej.

W tej rozprawie zaangażowali się: r.pr. Katarzyna Jurzysta, r.pr. Sylwia Brzezińska, r. pr. Karolina Flor oraz r. pr. Piotr Flor.