Wydarzenia

Konkurs wiedzy o wykonywaniu zawodu radcy prawnego

Studenckie Koło Naukowe Profesji Prawniczych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie wiedzy o wykonywaniu zawodu radcy prawnego pod patronatem honorowym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz patronatem Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”.

Konkurs skierowany jest do studentów III, IV i V roku studiów na kierunku Prawo.

Wydarzenie składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na napisaniu pracy na temat „Przekroczenie granic wolności słowa w wykonywaniu zawodu radcy prawnego”, która musi spełniać kryteria określone w Regulaminie konkursu. Drugi polega na prezentacji treści przygotowanej pracy pisemnej oraz odpowiedzi przed jury konkursowym.

Zakres tematyki konkursowej wyznaczają regulacje normatywne dotyczące wykonywania zawodu radcy prawnego oraz funkcjonowania samorządu zawodowego radców prawnych, w szczególności:

a) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,
b) Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych,
c) Kodeks Etyki Radcy Prawnego,
d) Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego.

Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu jest płatna miesięczna praktyka w Kancelarii Radców Prawnych Marek Mazur, Renata Kościelska-Mazur s.c. w Lublinie o wartości 2000 zł, natomiast dla pozostałych finalistów przewidziane są nagrody rzeczowe.

Wysłanie pracy pisemnej jest równoznaczne z wzięciem udziału w Konkursie oraz potwierdzeniem zapoznania się z treścią regulaminu. Przyjmowanie prac potrwa do 10 marca 2017 roku. Rozstrzygnięcie pierwszego etapu nastąpi 24 marca 2017 roku. Drugi etap odbędzie się 5 kwietnia 2017 r. w Lublinie. Szczegółowe informacje związane z przebiegiem tego etapu zostaną podane w momencie zakończenia 1 etapu konkursu.

Prace należy nadsyłać na: sknprofesjiprawniczych@gmail.com.
W tytule wiadomości e-mail należy zamieścić imię, nazwisko, rok studiów, wydział i uczelnie.

Link do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/144473392730718/

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Edukacja prawna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

Jesteśmy przekonani, że z edukacją prawną nie należy zwlekać. Na pytanie kiedy najlepiej ją rozpocząć, odpowiadamy że jak najwcześniej!

Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” rozpoczyna w 2017 r. projekt skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jego pierwsza edycja polegać będzie na przeprowadzeniu konkursu rysunkowego, w ramach którego oczekujemy na prace pt.: „Jak wyobrażam sobie pracę radcy prawnego?”

Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe w postaci przyborów plastycznych, a dodatkowo klasy trójki zwycięzców odwiedzi radca prawny, który zaprezentuje strój urzędowy oraz w przystępny dla dzieci sposób opowie jak wygląda praca radcy prawnego i w jakich sprawach można otrzymać od niego pomoc. Jeśli klasa zwycięzcy zechce, będzie również mogła skorzystać z zaproszenia do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi dzieci na istnienie prawa, jako zjawiska kreującego uprawnienia oraz obowiązki, niezależnie od nakazów i zakazów otrzymywanych na co dzień od rodziców, a tym samym podnoszenie świadomości prawnej i społecznej młodych ludzi.

Szczegółowy harmonogram projektu zostanie opublikowany na stronie internetowej Fundacji do końca lutego br. Zainteresowane wzięciem udziału w projekcie placówki, wszelkie zapytania mogą kierować na adres poczty elektronicznej kontakt@fundacjaznamprawo.pl.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2017

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 20 do 26 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane m.in. Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, w organizacjach pozarządowych, sądach, prokuraturach, komendach policji, samorządach zawodowych.

Szczegółowe informacje o miejscu i godzinach dyżurów w różnych miejscach kraju są dostępne za pośrednictwem mediów lokalnych oraz stron internetowych instytucji biorących udział w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W załącznikach znajduje się lista podmiotów świadczących pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem na terenie województwa Lubelskiego oraz w pozostałej części kraju.

We wskazanych punktach, porad prawnych udzielają m.in. Radcowie Prawni Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,9090,bezplatne-porady-w-tygodniu-pomocy-osobom.html

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

II edycja Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie

Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych organizuje po raz drugi Ogólnopolską Akademię – Konkurs Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gimnazjów.

Konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjów jest częścią programu edukacyjnego „Szkoła bliższa prawu” w roku szkolnym 2016/2017. W założeniu organizatorów, poszerzyć ma wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wiedzę prawną, udoskonalić ich umiejętności komunikacyjne i oratorskie oraz sprawdzić kreatywność oraz zdolność komunikacji.

Celem Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie jest:

  • wszechstronne działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży;
  • kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży;
  • propagowanie związków prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej.

Informacje dotyczące zgłoszeń, organizacji, miejsc przeprowadzenia, czasu trwania i wyników poszczególnych etapów Akademii – Konkursu znajdują się na stronie www.centrumedukacjiprawnej.pl.

Szkoły mogą przystąpić do Akademii – Konkursu do dnia 1 marca 2017 roku, przesyłając zgłoszenie szkoły do Centrum Edukacji Prawnej KRRP.

Fundacja „Znam Prawo” zaprasza wszystkie zainteresowane szkoły do udziału w projekcie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Bezpieczny Internet – zajęcia edukacyjne

W grudniu 2016 roku członek zarządu Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” mec. Andrzej Pruszkowski przeprowadził w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej serię zajęć edukacyjnych dla uczniów. Główną tematyką spotkań były: zagrożenia związanych z korzystaniem z Internetu przez młodzież.

Szczegółowo omówione zostały konsekwencje prawne jakie mogą ponosić uczniowie w związku z niewłaściwym zachowaniem w mediach społecznościowych. Zajęcia były przeprowadzone w trzech turach. Oddzielnie dla poszczególnych roczników gimnazjum. Uczestniczyli w nich wszyscy uczniowie Gimnazjum (około 350 osób).

W czasie zajęć omówiono: kwestie związane z: cyberprzestępczością, cyberprzemocą (agresją elektroniczną), prawami ofiar przestępstwa, prawem do ochrony życia prywatnego wynikającym z art. 47 Konstytucji RP, naruszeniem dóbr osobistych (art. 23 i art. 24 kodeksu cywilnego), zniesławieniem (art. 212 kk), znieważeniem (art. 216 kk), Trollowaniem (różnego typu nieprzyjazne zachowania wobec innych uczestników Internetu, które mają na celu rozbicie prowadzonej dyskusji), flamingiem (celowe zaognienie wymiany zdań), groźbą karalną (art. 190 kk), stalkingiem (uporczywe nękanie innych za pomocą nowych technologii np.: zakładanie fałszywego profilu w celu ośmieszenia poszkodowanego), Phishingiem (wyłudzanie danych osobistych i informacji majątkowych), Spoofingiem (szereg technik zmierzających do podszycia się do podszycia pod kogoś innego w sieci), nielegalnym uzyskaniem informacji (art. 267 kk), szkodami w bazach danych (art. 268a kk), oszustwami komputerowymi (art. 287 kk). W podsumowaniu zajęć wskazano, gdzie można szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą cyberprzemocy.

Placówki edukacyjne chcące nawiązać współpracę z Fundacją we wskazanym zakresie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content