Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych organizuje po raz drugi Ogólnopolską Akademię – Konkurs Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gimnazjów.

Konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjów jest częścią programu edukacyjnego „Szkoła bliższa prawu” w roku szkolnym 2016/2017. W założeniu organizatorów, poszerzyć ma wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wiedzę prawną, udoskonalić ich umiejętności komunikacyjne i oratorskie oraz sprawdzić kreatywność oraz zdolność komunikacji.

Celem Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie jest:

  • wszechstronne działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży;
  • kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży;
  • propagowanie związków prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej.

Informacje dotyczące zgłoszeń, organizacji, miejsc przeprowadzenia, czasu trwania i wyników poszczególnych etapów Akademii – Konkursu znajdują się na stronie www.centrumedukacjiprawnej.pl.

Szkoły mogą przystąpić do Akademii – Konkursu do dnia 1 marca 2017 roku, przesyłając zgłoszenie szkoły do Centrum Edukacji Prawnej KRRP.

Fundacja „Znam Prawo” zaprasza wszystkie zainteresowane szkoły do udziału w projekcie.