Studenckie Koło Naukowe Profesji Prawniczych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie wiedzy o wykonywaniu zawodu radcy prawnego pod patronatem honorowym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz patronatem Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”.

Konkurs skierowany jest do studentów III, IV i V roku studiów na kierunku Prawo.

Wydarzenie składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na napisaniu pracy na temat „Przekroczenie granic wolności słowa w wykonywaniu zawodu radcy prawnego”, która musi spełniać kryteria określone w Regulaminie konkursu. Drugi polega na prezentacji treści przygotowanej pracy pisemnej oraz odpowiedzi przed jury konkursowym.

Zakres tematyki konkursowej wyznaczają regulacje normatywne dotyczące wykonywania zawodu radcy prawnego oraz funkcjonowania samorządu zawodowego radców prawnych, w szczególności:

a) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,
b) Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych,
c) Kodeks Etyki Radcy Prawnego,
d) Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego.

Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu jest płatna miesięczna praktyka w Kancelarii Radców Prawnych Marek Mazur, Renata Kościelska-Mazur s.c. w Lublinie o wartości 2000 zł, natomiast dla pozostałych finalistów przewidziane są nagrody rzeczowe.

Wysłanie pracy pisemnej jest równoznaczne z wzięciem udziału w Konkursie oraz potwierdzeniem zapoznania się z treścią regulaminu. Przyjmowanie prac potrwa do 10 marca 2017 roku. Rozstrzygnięcie pierwszego etapu nastąpi 24 marca 2017 roku. Drugi etap odbędzie się 5 kwietnia 2017 r. w Lublinie. Szczegółowe informacje związane z przebiegiem tego etapu zostaną podane w momencie zakończenia 1 etapu konkursu.

Prace należy nadsyłać na: sknprofesjiprawniczych@gmail.com.
W tytule wiadomości e-mail należy zamieścić imię, nazwisko, rok studiów, wydział i uczelnie.

Link do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/144473392730718/