Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 20 do 26 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane m.in. Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, w organizacjach pozarządowych, sądach, prokuraturach, komendach policji, samorządach zawodowych.

Szczegółowe informacje o miejscu i godzinach dyżurów w różnych miejscach kraju są dostępne za pośrednictwem mediów lokalnych oraz stron internetowych instytucji biorących udział w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W załącznikach znajduje się lista podmiotów świadczących pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem na terenie województwa Lubelskiego oraz w pozostałej części kraju.

We wskazanych punktach, porad prawnych udzielają m.in. Radcowie Prawni Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,9090,bezplatne-porady-w-tygodniu-pomocy-osobom.html