Na początku października 2018 roku Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego. Status ten otrzymują organizacje działające pro bono, które wszystkie pozyskiwane środki finansowe przeznaczają są na realizację celów statutowych, ważnych społecznie, a ich aktywność skupia się na wspieraniu publicznego dobra.

Środki pozyskane w ramach 1% pozwolą na:

  • rozwinięcie działań edukacyjnych;
  • poprawienie komunikacji z otoczeniem;
  • wsparcie akcji charytatywnych;
  • rozwijanie mediacji prowadzonej przez radców prawnych;
  • objęcie wsparciem prawnym i edukacyjnym kolejnych grupy odbiorców;

Jednocześnie Zarząd Fundacji pragnie podziękować za dotychczasowe Państwa wsparcie w ramach 1 %.

Na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności znajduje się wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku – https://www.niw.gov.pl

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT należy wpisać numer

KRS: 0000610238