Fundacja „Znam Prawo” przygotował i przekazała zestawy maskotek, które wykorzystane będą w bardzo ważnym i trudnym przedsięwzięciu „Przyjaznych Patroli”, realizowanym przez lubelskie służby. Celem akcji jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które znajdą się w sytuacji zagrażającej ich dobru, bezpieczeństwu.

W „Przyjaznych patrolach” – policjanci wspólnie z psychologiem i pracownikiem socjalnym pojawiają się w środowiskach, gdzie zagrożone jest dobro dziecka. Maskotki przygotowane przez Fundację przekazywane będą dzieciom podczas interwencji „Przyjaznych Patroli”, w sytuacjach gdy zagrożone jest ich dobro, gdy dziecko pozostawione jest bez opieki lub gdy doświadcza przemocy w rodzinie. Maskotka ma złagodzić stres i dodać otuchy dzieciom w trakcie interwencji domowej, a niektórym z pokrzywdzonych dzieci, maskotka towarzyszyć będzie w drodze do bezpiecznego miejsca.