Uniwersytet Prawa – symulacja rozprawy karnej: 13 styczeń 2023 r.

W dniu 13 stycznia 2023 r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Lublinie odbyła się symulacja rozprawy karnej przygotowana przez radców prawnych i aplikantów działających w ramach Fundacji Znam Prawo. Symulacja rozpraw organizowana jest przez Sąd Okręgowy w Lublinie w ramach tzw. Uniwersytet Prawa oraz we współpracy z Fundacją Znam Prawo oraz studentami Wydziału Prawa UMCS.

W dniu 13 stycznia 2023 r. radcy prawni oraz aplikanci radcowscy przygotowali symulację rozprawy karnej dla młodzieży licealnej. Uczestniczyli w niej uczniowie I klasy XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie. Młodzież zapoznała się z procedurą karną oraz innymi aspektami prawnymi prowadzonego procesu. Uczniowie brali czynny udział w rozprawie występując w roli oskarżonych, poszkodowanych oraz świadków. Młodzież licealna miała możliwość zadawania pytań związanych nie tylko z procedurą karną ale i innymi problemami prawnymi, w szczególności z tematyką przemocy rówieśniczej.

Rozprawa została przygotowana przez radców prawnych i aplikantów radcowskich Izby Okręgowej w Lublinie. Szczególne podziękowania należą się: r.pr. Katarzynie Jurzyście, r.pr. Konradowi Makarewiczowi, r.pr. Kamilowi Klamerowi, apl. Karolinie Drachal, apl. Karolinie Flor oraz apl. Piotrowi Flor.

Skip to content