Od 18 do 24 lutego zorganizowany zostanie po raz kolejny „Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”. Wybór tego terminu związany jest z obchodzonym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, ustanowionym przez Sejm na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku – jego celem jest monitorowanie sytuacji ofiar przestępstw oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy ich położenia. Inicjatorem akcji jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Pomoc ofiarom pokrzywdzonym przestępstwem najczęściej powinna być wielowymiarowa, rzadko ogranicza się tylko do jednego modelu postępowania. Między innymi z tego względu podczas „Tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem” wiele różnych instytucji otworzy swoje podwoje, by w szczególny sposób tej pomocy udzielać – np. służąc poradą prawną czy psychologiczną albo informacją o możliwych drogach postępowania. Zachęcamy do wzięcia udziału w „Tygodniu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem” oraz przekazywanie informacji o tym wydarzeniu wszystkim zainteresowanym podmiotom, a przede wszystkim osobom mogącym takiego wsparcia potrzebować.

Więcej informacji o akcji można znaleźć na stronie Funduszu Sprawiedliwości, klikając tutaj.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem chcące skorzystać z konsultacji z radcą prawnym proszone są o kontakt telefoniczny z Okręgową Izba Radców Prawnych w Lublinie, celem ustalenia terminu spotkania. Numer telefonu: 81 532-06-95.