Idea obchodów Tygodnia Pomocy  Pokrzywdzonym Przestępstwem zrodziła się w 2000 r. i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym  22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

W tym roku Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zaplanowano w dniach od 21 do 28 lutego.

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem powinna być wielowymiarowa, rzadko ogranicza się tylko do jednego modelu postępowania. Między innymi z tego względu podczas „Tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”  wiele różnych instytucji otworzy swoje podwoje, by w szczególny sposób tej pomocy udzielać – np. służąc poradą prawną czy psychologiczną, informacją o możliwych drogach postępowania.

Radcowie prawni pełnić będą swoje dyżury w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w następujących terminach: 25.02.2020 r., 26.02.2020 r., 27.02.2020 r., 28.02.2020 r. w godzinach 9.00-12.00 w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Osoby pokrzywdzone mogą się również głosić do Okręgowego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Lublinie, ul. Bernardyńska 5.