Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.

Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne udzielane przez radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie we współpracy z Fundacją OIRP „Znam Prawo” oraz Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem działającym przy Stowarzyszeniu AGAPE w Lublinie. Bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane będą również w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje o miejscu i godzinach dyżurów w różnych miejscach kraju są dostępne za pośrednictwem mediów lokalnych oraz stron internetowych instytucji biorących udział w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Wykaz podmiotów i organizacji świadczących pomoc na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych:

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym—lista-podmiotow-i-organizacji/