W dniach 28 maja – 4 czerwca 2016 roku odbył się Tydzień Konstytucyjny, organizowany przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski i odbywał się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

W ramach wydarzenia radcowie prawni zaangażowani w działania Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” przeprowadzili lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli.

Celem projektu było zwrócenie uwagi uczniów szkół ponadgimnazjalnych na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Organizatorom akcji zależało na tym, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas.

Lekcje w ramach Tygodnia Konstytucyjnego odbyły się m.in. w Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie. Tematyka zajęć spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem przez uczniów i nauczycieli. W komentarzach po zajęciach wypowiadanych przez uczniów, przewijały się stwierdzenia, że „Konstytucja i jej zapisy nie są abstrakcyjnym tworem, martwym prawem. Przeciwnie w życiu codziennym odgrywa Ona znaczącą rolę”.