Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych „Znam Prawo” zaprasza na dwudniowe stacjonarne szkolenie z zakresu mediacji dla kandydatów na mediatorów, organizowane przez Ośrodek Mediacyjny przy Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”, zrzeszony w ramach Sieci Ogólnopolskiej Ośrodków Mediacji Radców Prawnych, które odbędzie się w dniach  7 i 14 grudnia  2019 r. w siedzibie Fundacji.

Szkolenie obejmuje łącznie 16 godzin dydaktycznych, w tym część teoretyczną (prawne, psychologiczne i formalno-techniczne aspekty pracy mediatora) i praktyczną (warsztaty).

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 123 zł brutto.

Nr rachunku do wpłat: 27 1050 1953 1000 0090 3091 9196.

Termin zgłoszeń i płatności  2 grudnia 2019 r. Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty prosimy przesyłać na adres: kontakt@fundacjaznamprawo.pl

Ukończenie szkolenia umożliwia złożenie wniosku o wpis na listę mediatorów Ośrodka Mediacyjnego przy Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”, zgodnie ze Statutem Ośrodka Mediacyjnego.

Data: 7 grudnia 2019 roku / 14 grudnia 2019 r.

Miejsce: Siedziba Fundacji „Znam Prawo”, ul. Konrada Wallenroda 2e 20-607 Lublin

Prowadzący: dr Magdalena Łuka (aspekt psychologiczny mediacji), sędzia Marta Gierczak (aspekt prawny)

Ilość godzin: 16 godzin dydaktycznych

Godzina rozpoczęcia: 9.00

Zakres szkolenia: Procedury mediacyjne w Polsce i na świecie / Regulacje prawne mediacji / Wszczęcie postępowania mediacyjnego / Zasady prowadzenia mediacji gospodarczych / Rola pełnomocników stron w procesie mediacji / Sporządzanie umowy o przeprowadzenie mediacji gospodarczej, zawieranie kontraktu, rola spotkań na osobności / Ugody mediacyjne i ich aspekty prawne / Koszty postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych i gospodarczych / Rodzaje i zastosowanie mediacji / Proces mediacji, jego zasady, przebieg oraz rola i zadania mediatora  / Umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne niezbędne w prowadzeniu mediacji / Narzędzia, techniki i strategie mediacyjne / Umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas mediacji (nierównowaga stron, emocje stron i mediatora, bariery w mediacji) / Ograniczenia mediacji – różnicowanie spraw, w których mediacja jest przydatna / Specyfika konfliktów rodzinnych rozwiązywanych w postępowaniu mediacyjnym / Wskazania i przeciwwskazania do mediacji rodzinnej, sytuacje szczególne w mediacji rodzinnej (nierównowaga stron, przemoc, opór) i sposoby radzenia sobie /