„Stop dla agresji szkole” – pod tym hasłem odbyły się zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 22 im. Bolesława Prusa w Lublinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie. Zajęcia dla uczniów ostatnich klas poprowadził mec. Michał Czerwonka.

Młodzi ludzie nie mają świadomości, jak wiele zależy od ich postawy i reakcji na przemoc, która przytrafia się im lub ich rówieśnikom. Jednym z celów zajęć było opracowanie „scenariusza bezpieczeństwa”  – wykorzystanego w zetknięciu z agresywnymi zachowaniami.

Kluczowymi osobami w powstrzymywaniu zjawiska przemocy są świadkowie. Kolejnym celem zajęć  była nie tylko zmiana postaw świadków zachowań agresywnych na poziomie deklaracji, ale pokazanie, że rzeczywiste działanie w środowisku rówieśników ma znaczenie, jest ważne i skuteczne. Omówiona została również odpowiedzialność karna nieletnich.

W planach Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” są zajęcia z zakresu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy skierowane do rodziców i opiekunów uczniów.