W dniu 13 kwietnia 2016 r. Dziekan Rady OIRP w Lublinie Marek Pawłowski oraz Wiceprezes Fundacji OIRP w Lublinie „Znam Prawo” Ireneusz Misiejuk spotkali się z Lubelskim Kuratorem Oświaty Teresą Misiuk.

Spotkanie dotyczyło możliwych form współpracy w zakresie szeroko pojętej edukacji prawnej dzieci i młodzieży szkolnej oraz nauczycieli. Obie strony wyraziły gotowość do podjęcia się realizacji wspólnych projektów, zgadzając się co do tego, jak istotna w codziennym życiu jest dziś wiedza z zakresu prawa, związana z funkcjonowaniem jednostki w danych uwarunkowaniach społeczno-prawnych.