W dniach 26-28 stycznia 2018 r. w Radomiu odbyło się spotkanie Sieci Ogólnopolskiej Ośrodków Mediacji Radców Prawnych. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom związanym ze standaryzacją zasad mediacji w poszczególnych Ośrodkach, a także kwestii umacniania marki Sieci, ze szczególnym nastawieniem na promowanie radców prawnych jako profesjonalnych mediatorów.

Spotkanie połączone było ze szkoleniami z zakresu współpracy z sądem, „poszerzania tortu mediacyjnego” oraz efektywności w komunikacji w mediacji. Całe wydarzenie organizowane było przez Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP, przy nieocenionym zaangażowaniu Wicedziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach Andrzeja Głogowskiego (Radom podlega terytorialnie pod OIRP w Kielcach), który włożył wiele trudu organizacyjnego w zadbanie o atmosferę spotkania.

Ośrodek Mediacyjny OIRP w Lublinie, w czasie spotkania reprezentowali radca prawny Katarzyna Filipek oraz radca prawny Ireneusz Misiejuk.